• Novosti

Anketa za građane: definiranje vizije i važnosti strateških ciljeva Akcijskog plana za zeleni Split

Akcijski plan za zeleni Split (Green City Action Plan – GCAP) je plan koji se izrađuje s ciljem poboljšanja kvalitete okoliša, otpornosti na klimatske promjene i dobrobiti stanovništva grada Splita. GCAP se bavi širokim nizom sektora kao što su onečišćenje zraka i vode, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, gospodarenje otpadom i otpadnim vodama, gradski prometni sustavi, zgrade, zelene i plave površine.

Nakon detaljne analize grada Splita i utvrđivanja prioritetnih ekoloških izazova, GACP se nalazi u fazi izrade vizije, strateških ciljeva i aktivnosti. Na temelju analize stanja, radionica za dionike te inicijalne ankete za građane, identificirana su ključna područja za poboljšanja uvjeta okoliša, života stanovnika i kvalitete i učinkovitosti gradske infrastrukture:

  • prilagodba rizicima uslijed klimatskih promjena,
  • zaštita i poboljšanje zelenih površina, obale, mora i biološke raznolikosti,
  • ublažavanje klimatskih promjena (smanjenje emisije stakleničkih plinova),
  • kvaliteta javnih prostora i poboljšanje pristupačnosti,
  • upravljanje vodom te otpadnim vodama, energetska učinkovitost sustava.

S ciljem usuglašavanja vizije te prioritizacije strateških ciljeva Akcijskog plana za zeleni Split, uz sudjelovanje različitih dionika, kao i mišljenja građana u anketi, na participativan način kreirat će se vizija Akcijskog plana za zeleni Split, te definirati važnost različitih strateških ciljeva.

Anketa je potpunosti anonimna, a okvirno vrijeme za ispunjavanje ankete je 8 minuta.

Anketa je dostupna na linku https://forms.office.com/r/7kMUbM1rNF i bit će aktivna do 26. rujna.

___

GCAP je dio EBRD programa Zeleni gradovi Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Kroz EBRD-ov program Zeleni gradovi od 2016. godine podržano je više od 40 gradova Europe.

Za više informacija posjetite: https://www.ebrdgreencities.com/.