• Novosti

Budućnost Splita je zelena: održan radni sastanak Akcijskog plana za zeleni grad Split

Gradonačelnik grada Splita Ivica Puljak jučer je prisustvovao sastanku s predstavnicima izrađivača Akcijskog plana za zeleni grad Split – Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) te lokalnim i međunarodnim konzultantima koji sudjeluju u izradi Akcijskog plana za zeleni grad Split (Green City Action Plan – GCAP). Gradonačelnik je ukazao na prednosti suradnje s EBRD-jem u razvoju ovakvih i sličnih „zelenih“ projekata za grad Split te naglasio važnost ne samo izrade, već i implementacije plana u kontekstu poboljšanja kvalitete života, okoliša i otpornosti na klimatske promjene.

Grad Split se programu Zeleni gradovi priključio u listopadu 2020. godine, a izrada GCAP-a službeno je započela u travnju 2021. godine. Kroz EBRD-ov program Zeleni gradovi od 2016. godine podržano je više od 40 gradova Europe, a ključni dio programa čini upravo izrada Akcijskog plana za zeleni grad (GCAP).

GCAP se izrađuje po mjeri grada s ciljem poboljšanja kvalitete okoliša te otpornosti na klimatske promjene i dobrobiti građana. GCAP to postiže identificiranjem, određivanjem prioriteta i povezivanjem okolišnih izazova grada s održivim ulaganjima u infrastrukturu i mjerama politike. S tim ciljem izrada GCAP-a je inkluzivni proces, dok je Tehnička stručna grupa (TEG) ključ njegovog uspjeha.

Današnja online diskusija poslužila je ujedno i kao uvodni sastanak predstavnika Tehničke stručne grupe s izrađivačima GCAP-a. Članice i članovi TEG-a imenovani su od predstavnika različitih institucija, tvrtki i udruga u gradu Splitu kako bi dali svoj stručni doprinos u područjima zaštite okoliša, gradske infrastrukture, gospodarstva, otpornosti na klimatske promjene, pametnog grada i drugim srodnim granama relevantnima za razvoj i izradu kvalitetnog dokumenta. Članovi Tehničke stručne grupe svojim inputima sudjeluju u ključnim postupcima izrade plana, uključujući radionice i fokus grupe, kao i u određivanju prioriteta i strateških ciljeva.

GCAP će se nadovezati na postojeće gradske planove i strategije kako bi utvrdio praktične mjere za poboljšanje grada, a koje se mogu provesti tijekom sljedećih nekoliko godina. U tom kontekstu GCAP će biti usklađen i sa „Strategijom razvoja grada Splita do 2030. godine“. Široki opseg GCAP-a pomoći će Gradu da razvije aktivnosti koje pružaju višestruke koristi u različitim gradskim sektorima te može privući i financijske investitore koji ulažu u projekte zelenih i održivih investicija.

GCAP se izrađuje uz podršku donatora TaiwanBusiness – EBRD fond za tehničku pomoć.