• Novosti

Daljnji koraci u izradi Strategije kao glavna tema 3. sastanka Glavnog odbora za Strategiju

U utorak 28. srpnja 2020. održan je treći sastanak Glavnog odbora za koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“.

Teme sastanka bile su izvještavanje Sveučilišta u Splitu kao izrađivača Strategije o završetku izrade prvog nacrta sveobuhvatne analize stanja te daljnji koraci u izradi Strategije, uključujući analizu post-COVID-19 učinaka u jesen 2020. godine, izmjene dinamičko-metodološkog plana izrade Strategije, angažiranje Prometnog fakulteta Zagreb za izradu dijela Strategije koji se odnosi na promet i ugovaranje ex-ante evaluatora Strategije, kao i izrada komunikacijske strategije sukladno Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018).

Na sastanku su u ime izrađivača sudjelovali prorektorica Sveučilišta u Splitu Leandra Vranješ Markić i glavni koordinator Vinko Muštra. U ime Glavnog odbora sudjelovali su predsjednik Odbora Andro Krstulović Opara te imenovani članovi Odbora ili njihove zamjene iz redova Gradskog vijeća: Goran Kotur (SDP), Tonći Blažević (HSLS), Tomislav Prljević (HDZ), Jakov Prkić (Pametno) i Ivan Barišić (MOST). Uz navedene prisutni su bili i predstavnici lokalnog koordinatora, Razvojne agencije Split – RaST.

Koordinator Vinko Muštra ukazao je na važnost uključivanja COVID-19 analize u finalnu verziju analize stanja, prema preporukama ex-ante evaluatora, kako bi se dobio realan uvid u stanje nakon izbijanja pandemije i tim povezane učinke. S tim ciljem, već su pripremljeni prijedlozi aktivnosti kojima će se ispitati učinci, a obuhvaćaju on-line ankete, upitnike, radne skupine te individualne konzultacije sa relevantnim stručnjacima.

Od strane lokalnog koordinatora naglašena je važnost uključivanja javnosti u faze izrade Strategije povrh onih zakonski određenih, kako bi se Strategija učinila što dostupnijom te javnost uključila i u sam proces izrade. Svi prisutni pozdravili su takav planirani način uključivanja javnosti u određenim fazama izrade Strategije, a koji će biti i sastavni dio buduće komunikacijske strategije.