Obavijest o produljenju roka za dostavu ponuda

5. siječnja 2022.

I. Pojašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi

Dokumentacija o nabavi - I. izmjene