• Novosti

„Dom – jučer, danas, sutra“: prijavljen projekt poticanja socijalne uključenosti mladih i starijih osoba te međugeneracijske solidarnosti

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. izradila je projektnu prijavu i za Grad Split prijavila projekt pod nazivom „Dom – jučer, danas, sutra“ na ITU poziv Europskog socijalnog fonda „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“.

Projektom se planira rekonstrukcija i opremanje višenamjenskog prostora u prizemlju „Doma mladih“ u Splitu u kojem bi se odvijali multidisciplinarni programi za razvoj osobnih i socijalnih vještina, aktivnu građansku participaciju te interkulturne aktivnosti, čemu je cilj doprinijeti aktivnom socijalnom uključivanju i interakciji između mladih i starijih osoba, čime se smanjuje socijalna isključenosti i jača međugeneracijska solidarnost. Na taj način dosadašnji „Dom mladih“ postaje mjesto susreta u lokalnoj zajednici te kroz projekt dobiva novu dimenziju uključujući novu ciljnu skupinu koja do sada za njega nije bila vezana.

Partneri na projektu su Multimedijalni kulturni centar i Platforma Doma mladih, a ukupna vrijednost projekta je 3.000.000,00 kuna s mogućnošću stopostotnog sufinanciranja.