• Novosti

EU projektom „S pomoćnikom mogu bolje IV“ osigurat će se 7 milijuna kuna bespovratnih sredstava za rad pomoćnika u nastavi s djecom s teškoćama u razvoju

Grad Split već četvrti put za redom prijavljuje EU projekt kojim će se učenicima s poteškoćama u razvoju osigurati pomoćnici u nastavi sa svrhom poboljšanja obrazovnih postignuća, razvoja osobnih potencijala i dobrobiti učenika s teškoćama u razvoju.

Prepoznajući probleme djece s poteškoćama u razvoju, Grad Split od 2010. osigurava sredstva za financiranje naknada za rad pomoćnika u nastavi, a dodatno se od školske godine 2015./2016. prijavljuje na Pozive za sufinanciranje pomoćnika u nastavi s ciljem ostvarivanja sufinanciranja za zapošljavanje pomoćnika u nastavi bespovratnim sredstvima Europske unije. Dosad su provedena tri EU projekta – S pomoćnikom mogu bolje I, II i III u ustanovama osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Grada Splita, zajedničke ukupne vrijednosti 22,9 milijuna kuna.

Fazom IV projekta „S pomoćnikom mogu bolje IV“ pružit će se podrška za 227 učenika s teškoćama u razvoju koji su uključeni u osnovnoškolske programe 26 osnovnih škola Grada Splita. Projektom se adresiraju detektirani problemi djece s teškoćama u razvoju vezani uz socijalnu uključenost i integraciju čime se uključuje 193 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika u nastavi sa svrhom poboljšanja obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja djece.

Očekuje se da će projekt i u svojoj četvrtoj fazi, kao i u prve tri, rezultirati brojnim pozitivnim promjenama u poboljšanju samostalnosti kod učenika, samouvjerenosti, aktivnosti, komunikativnosti i motiviranosti, većim stupnjem socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja te razvoju znanja, vještina i iskustava potrebnih za svakodnevnu društvenu interakciju djece s teškoćama u razvoju.

Projekt je za Grad Split pripremila i prijavila Razvojna agencija Split – RaST u sklopu Poziva Europskog socijalnog fonda „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“, uz osiguranje sve potrebne dokumentacije od strane gradske Službe za društvene djelatnosti. Ukupna vrijednost projekta je 8.924.454,60 kuna, uz mogućnost ostvarivanja bespovratnih sredstava u iznosu od 7 milijuna kuna.