• Novosti

“Grad kakav želim”: građani sudjeluju u Strategiji razvoja grada Splita

Rješavanjem online upitnika, građani mogu definirati ključne probleme i razvojne prioritete grada, kao i dati prijedlog vizije grada Splita 2030. godine

Danas je u Hrvatskom domu održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni dosadašnji koraci u izradi Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine, te građani pozvani na sudjelovanje u oblikovanju vizije grada, ali i detekciji glavnih problema i prilika za razvoj, što će izrađivaču Strategije – Sveučilištu u Splitu dati važne povratne informacije o tome kako građani vide sadašnje stanje i kakvom vide budućnost grada Splita u 2030. godini.

U kontekstu slogana Strategije „grad kakav želim“, uključenošću građana i prije same zakonski propisane faze javnog savjetovanja, želi se naglasiti važnost participacije građana u samom procesu izrade Strategije, kao i namjera da je osjećaju „svojom“.

U svrhu uključivanja građana u proces definiranja vizije grada i razvojnih prioriteta, pripremljena je online brošura koja predstavlja sažeti prikaz cjelovite analize stanja izrađene u dosadašnjem procesu rada na Strategiji. Cjelovita analiza stanja predstavlja opsežan dokument na više od 800 stranica teksta u čijoj je izradi sudjelovalo više od 80 stručnjaka iz raznih područja, a održane su i 24 tematske fokus grupe s ciljem uključenosti svih relevantnih dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

-Grad Split predugo nije realizirao svoje potencijale. U suradnji sa Sveučilištem u Splitu kao simbolom izvrsnosti, Strategija kao prvi ovakav dokument u povijesti grada dokida improvizacije i lutanja, daje smjer planskom razvoju i predstavlja iskorak za naredno desetljeće. Gradu Splitu treba iskorak i hrabrost, vizija i odlučnost te sustavnost i red. Zato pozivam još jednom građane da daju svoje mišljenje i pomognu Sveučilištu, izrađivaču ove Strategije, u oblikovanju vizije grada i odgovora na pitanje „grad kakav želim“ – zaključio je gradonačelnik Krstulović Opara.

Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić zahvalio se Gradu Splitu na ukazanom povjerenju u izradi ovog strateškog dokumenta iznimno važnog za budućnost grada kao i istaknuo izvrsnu suradnju svih sastavnica Sveučilišta u Splitu u radu na Strategiji obzirom da su upravo profesori i djelatnici Sveučilišta koji žive i rade u ovom gradu dosad napisali skoro 800 stranica teksta analize stanja i pri tom naglasio: – Vidite koliko prožimanje mladosti, entuzijazma, znanja i znanosti izvire iz našeg Sveučilišta koje želi podariti ono što je najbolje za Grad.

Prorektorica za znanost i inovacije Leandra Vranješ Markić dodala je kako su izvrsno visoko obrazovanje i izvrsna znanost temeljne su misije Sveučilišta, ali je isto tako i važna misija konkretan doprinos razvoju društva i gospodarstva i to je razlog zašto su se kolege sa svih sastavnica Sveučilišta zdušno prihvatile ovog posla i uložile svoje znanje i stručnost u razvoj što bolje strategije našega grada: – Prikupili smo značajan broj podataka za analizu stanja, izvrsno surađivali s našom Razvojnom agencijom Split – RaST, organizirali smo brojne fokus grupe s dionicima iz područja gospodarstva, javnog i civilnog sektora, a u tom cijelom procesu i uvažavali komentare našeg Partnerskog vijeća. Sve to bilo je iznimno važno za dobiti kvalitetan dokument u kojem smo dosada detektirali naše razvojne potencijale i potrebe – zaključila je Vranješ Markić.

Prezentaciju je održao koordinator Strategije Vinko Muštra koji je predstavio metodološki okvir izrade strategije, dosad odrađene korake, kao i one koji tek predstoje te naglasio kako je Strategija „ključni strateški dokument koji omogućava sustavno, odgovorno i ambiciozno planiranje budućnosti“. Muštra je još  jednom pozvao građane da riješe anketu koja će Sveučilištu pružiti ključne ulazne podatke o tome kako građani vide razvoj grada do 2030. godine: – Uključivanje građana je važan korak jer on predstavlja zaloga da će građani strategiju osjećati kao svoju i htjeti imati priliku u izvršenju njenih ciljeva.

Građani brošuru mogu preuzeti OVDJE, a svoje mišljenje i viziju iskazati popunjavanjem anonimnog online upitnika koji je dostupan OVDJE. Upitnik će biti aktivan do 2. travnja, a odgovori građana pružit će korisne smjernice izrađivaču Strategije – Sveučilištu u Splitu, koje će biti uzete u obzir prilikom definiranja vizije i razvojnih prioriteta grada Splita, što predstavlja iduću fazu u izradi „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“.