• Novosti

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Pujanke prijavljeno za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU

Ishođenjem pravomoćne građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta Pujanke od 16. siječnja 2021. godine, ostvareni su tehnički preduvjeti za mogućnost podnošenja projektne prijave na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga u svrhu sufinanciranja projekta sredstvima Europske unije. Na taj je način reciklažno dvorište Pujanke postalo prvo reciklažno dvorište na području grada Splita koje je prijavljeno na sufinanciranje bespovratnim sredstvima Europske unije, a koja se mogu dodijeliti u maksimalnom iznosu od 85% ukupnih sredstava projekta.

Cilj projekta je izgraditi i opremiti reciklažno dvorište Pujanke sa svrhom doprinosa povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada na području grada Splita i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Reciklažno dvorište stanovnicima grada Splita pružit će temeljnu infrastrukturu potrebnu za učinkovito odlaganje otpada, a prikupljanjem reciklabilnog otpada potiče se njegova ponovna uporaba i osiguravaju se preduvjeti za stvaranje kružnog gospodarstva kako bi se raspoloživi resursi koristili na pametan i održiv način. U sklopu projekta planirane su i edukativno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja građana s ulogom reciklažnih dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom te s pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.

Projektnu prijavu izradila je Razvojna agencija Split – RaST na temelju tehničke dokumentacije pribavljene od strane gradske Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima te uz koordinaciju sa Službom za međunarodne i EU projekte. Projekt je prijavljen Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Poziva za uspostavu reciklažnih dvorišta na temelju kojega se dodjeljuju sredstva iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupan iznos projektne prijave je 3.499.771,00 kuna, dok je bespovratna sredstva moguće ostvariti u maksimalnom iznosu od 2.974.805,35 kuna.