Svi pokrenuti postupci javne nabave naručitelja Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. objavljuju se u elektroničkom oglasniku javne nabave na web adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Za pregled dokumentacije o nabavi dovoljno je u tražilici Registra ugovora ili Plana nabave u polje „Naručitelj“ upisati „Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.“ i pokrenuti pretragu.

 

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) od 01. studenog 2020. godine

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da od 01. studenog 2020. godine ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

Naziv gospodarskog subjekta: “Prijevoznički obrt BATINIĆ”, vl. Ivan Batinić, 21 000 Split, Put Sv. Lovre 31, MBO: 91862191, OIB: 02919025489.

Izjava o sukobu interesa temeljem ZJN

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave