• Aktualne javne nabave
Trenutno nema postupaka nabave

 

  • Završene javne nabave

Nabava usluge za provedbu edukacija i radionica za potrebe projekta  „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 20. prosinca 2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak nabave – Nabava usluge za provedbu edukacija i radionica za potrebe projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“: 

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5772586

Naručitelj: Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.

Procijenjena vrijednost nabave: 283.610,00 kuna bez PDV-a.

Evidencijski broj nabave: 3/2021

Broj objave: 2021/S 0F2-0045699

Krajnji rok za dostavu ponuda: 25. siječnja 2022. godine do 12:00 sati.

 

Usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 2. studenoga 2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak nabave – Usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“: 

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5615388

Naručitelj: Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.

Procijenjena vrijednost nabave: 330.250,00 kuna bez PDV-a

Evidencijski broj nabave: 5/2021

Broj objave: 2021/S 0F2-0039709

Krajnji rok za dostavu ponuda: 26. studenoga 2021. godine do 12:00 sati

Obavijest o produljenju roka za dostavu ponuda – Javna nabava za aktivnosti edukacija i radionica u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“

Javna nabava male vrijednosti – Edukacije i radionice u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“

Javna nabava male vrijednosti – Usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“