Razvojna agencija Split – RaST prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, a temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Na ovoj stranici možete pronaći sva objavljena prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i uključenu popratnu dokumentaciju.

 

  • Završena prethodna savjetovanja

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluge edukacija i radionica u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva”

Obavijest o analizi tržišta i prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti – Usluge edukacija i radionica u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“, Evidencijski broj nabave: 3/2021

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – Usluge provedbe edukacija i radionica u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“, javni naručitelj – Razvojna agencija Split – RaST d.o.o., objavio je opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora te ih stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima objavljen na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5744634 s datumom objave 10. prosinca 2021. godine.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 16. prosinca 2021. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva”

Obavijest o analizi tržišta i prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti – Usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“, Evidencijski broj nabave: 5/2021

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – Usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva KK.03.1.2.10.0009“, javni naručitelj – Razvojna agencija Split – RaST d.o.o., objavio je opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora te ih stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima objavljen na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA: 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5583171 s datumom objave 20. listopada 2021. godine.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 27. listopada 2021. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Prethodno savjetovanje za usluge edukacija i radionica u sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva” – 10. prosinca 2021.

Prethodno savjetovanje za usluge promotivnih aktivnosti u sklopu projekta “RaSTom do razvoja poduzetništva” – 20. listopada 2021.