• Novosti

Kreće prijava strateškog projekta “Palača života – grad mijena”

Dana 28. listopada 2019. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava Gradu Splitu za projekt “PALAČA ŽIVOTA – GRAD MIJENA / PALACE OF LIFE – CITY OF CHANGES Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom“ KK.06.1.1.15, u okviru ITU mehanizma unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Nositelj projekta je Grad Split, partneri su Turistička zajednica Grada Splita i Muzej grada Splita, Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. izrađuje projektnu prijavu, dok će projekt provoditi Služba za međunarodne i EU projekte Grada Splita. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 23,8 milijuna kuna, od čega 18,2 milijuna kuna iznose raspoloživa bespovratna sredstva EU. 

Projekt se temelji na obnovi, valorizaciji, prezentaciji i unaprjeđenju upravljanja UNESCO-ovim lokalitetom povijesne jezgre Splita s Dioklecijanovom palačom uključujući pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, Staru gradsku vijećnicu, i objekte koji se nalaze unutar zaštićene povijesne cjeline; Muzej grada Splita te jugoistočnu kulu Dioklecijanove palače s pripadajućim depoima Muzeja grada u zgradi u Lukačićevoj 5 i izlazom na južni dio istočnog zida palače. Svrha projekta je integriranim pristupom staviti navedene lokacije u funkciju održivog razvoja lokalne zajednice te predstaviti Split kao grad slojevite i žive kulturne baštine. 

Investicije predviđene projektom uključuju konzervatorsko-restauratorske i građevinske zahvate i opremanje navedenih objekata, kao i uspostavu suvremenih postava kojima će prezentirati slojevita povijest i razvoj Splita. U uređenje i opremanje Stare gradske vijećnice uložit će se tako preko 7 milijuna kuna, u obnovu i opremanje dijela Muzeja grada Splita više od 2 milijuna kuna, a u jugoistočnu kulu s pripadajućim prostorima u Lukačićevoj 5 i dijelom istočnog zida Palače preko 5 milijuna kuna, dok je za izradu suvremenih prezentacijskih postava predviđeno je 3 milijuna kuna. Ostatak ulaganja odnosi na projektno-tehničku dokumentaciju koja uključuje i plan održivog upravljanja posjetiteljima, zatim stručni nadzor nad radovima, edukacije i radionice, vidljivost, uspostavu sustava ulaznica i praćenja posjetitelja, dizajn autentičnih i kreativnih suvenira i eno-gastro proizvoda temeljem na kulturnoj baštini i lokalnom kontekstu te upravljanje projektom.

Kroz konzervatorsko-restauratorske i građevinske zahvate, interpretaciju, interaktivnu prezentaciju, poboljšanje pristupačnosti, edukaciju djelatnika u kulturi i radionice s lokalnim stanovništvom, razvoj mjera održivog upravljanja posjetiteljima i starom gradskom jezgrom, poboljšanje vidljivosti, kao i uvođenjem sadržajem i mjerilom primjerenih kulturno-turističkih i ugostiteljskih sadržaja u sklopu muzejske ponude doprinijet će razvoju nove, disperzirane kulturne i posjetiteljske infrastrukture, rasterećenju najopterećenijih lokaliteta stare gradske jezgre te razvoju svijesti o važnosti očuvanja baštine i njezinoj ulozi u održivom razvoju lokalne zajednice. Projekt će ujedno, sukladno zahtjevima samog poziva i pokazateljima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, doprinijeti porastu broja domaćih i stranih posjetitelja novouređenim lokacijama kulturne baštine te posljedično doprinijeti razvoju Splita kao grada koji posjetitelje privlači cijenu godinu, a ne isključivo tijekom turističke sezone.

Projekt će biti prijavljen do 28. studenog 2019. godine, a predviđene aktivnosti provest će se najkasnije do sredine 2023. godine. Neke su, poput javne nabave za izvođenje radova i opremanje Stare gradske vijećnice, već u tijeku budući da razdoblje prihvatljivosti troškova seže i prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.