• Novosti

Na 2. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojena analiza stanja

17. veljače 2021. godine održana je druga sjednica Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine. Obzirom na epidemiološku situaciju, sjednica je održana online, putem Zoom platforme.

Sjednici je prisustvovalo 82 člana Partnerskog vijeća, odnosno predstavnici iz 78 od ukupno 128 institucija koje su u sastavu Partnerskog vijeća. Osim članova Partnerskog vijeća, sjednici je prisustvovalo i 46 predstavnika izrađivača Strategije – Sveučilišta u Splitu, lokalni koordinator Razvojna agencija Split – RaST te ex-ante evaluator Strategije.

Članovi Partnerskog vijeća na drugoj su sjednici usvojili analizu stanja Strategije čime je finalizirano jedno od najzahtjevnijih i najduljih poglavlja u izradi Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine. Konkretno, usvojena je cjelovita analiza stanja koja sadrži više od 800 stranica detaljne analize stanja svih segmenata grada Splita koja obuhvaća četiri poglavlja: Društvo, Gospodarstvo, Urbano okruženje i Institucionalni okvir, a usvojena je i sažeta analiza stanja koja detektira razvojne potrebe i potencijale i koja je ujedno podloga za izradu SWOT analize.

Na sjednici je također predstavljen i komentiran prvi nacrt SWOT analize te idući koraci u procesu izrade Strategije kao što su definiranje vizije i strateških ciljeva grada Splita do 2030. godine.

Zapisnik s 2. sjednice Partnerskog vijeća možete pogledati klikom na link.