• Novosti

Na 3. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojena SWOT analiza i vizija grada do 2030. godine

28. travnja 2021. godine održana je treća sjednica Partnerskog vijeća za pripremu i provedbu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine. Obzirom na epidemiološku situaciju, sjednica je održana online putem Zoom platforme. Sjednici su prisustvovali predstavnici iz 71 od ukupno 128 institucija koje su u sastavu Partnerskog vijeća. U radu sjednice sudjelovali su i predstavnici Naručitelja – Grada Splita, Izrađivača Strategije – Sveučilišta u Splitu, lokalni koordinator Razvojna agencija Split – RaST te ex-ante evaluator Strategije.

Članovi Partnerskog vijeća na trećoj su sjednici usvojili SWOT analizu Strategije i viziju grada Splita do 2030. godine. Vizija razvoja grada predstavlja inspirativno viđenje nečega čemu se teži, odnosno deklaraciju kojom se definira ono što se želi postići u srednjoročnom razdoblju te služi kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja. Kriteriji za viziju uključuju precizan i razumljiv jezik, ambicioznost i uvjerljivost, a predstavljaju pozitivan i konkretan način stremljenja ključnih dionika. Sukladno navedenome, usvojena je vizija grada Splita koja je predložena od strane Izrađivača na temelju stručnih inputa, uvažavajući i stavove svih dionika koji su imali mogućnost predlaganja vizije; predstavnika Partnerskog vijeća, Glavnog odbora, kao i građana grada Splita.

Usvojena vizija grada Splita do 2030. godine tako glasi: Split je najprivlačniji grad za život i rad u Republici Hrvatskoj, koji svoje potencijale realizira u uvjetima održivog razvoja i društvene pravednosti, predstavljajući gospodarsko, sportsko, kulturno i sveučilišno središte Mediterana integrirano u suvremene europske trendove.

Usvajanjem vizije, Strategija je ušla u drugu, ključnu fazu – definiranje strateškog okvira, čiji je idući korak definiranje prioriteta, ciljeva i mjera. Na sjednici su prisutnima od strane Izrađivača predstavljeni detalji koje ti koraci nose, kao i okvirni rokovi u procesu dovršetka izrade Strategije, prema usvojenom dinamičko-metodološkom planu.

Zapisnik s 3. sjednice Partnerskog vijeća možete pogledati OVDJE.