Umrežavamo institucije i ljude, ideje pretvaramo u projekte, pomažemo da projekti postanu stvarnost. Rado dijelimo znanje, motivaciju i entuzijazam.

Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. nanovo je aktivirana nekadašnja Splitska razvojna agencija d.o.o., osnovana 2006. godine s ciljem poticanja poduzetništva i upravljanja poduzetničkom zonom „Dračevac“, informiranja i edukacije u poduzetništvu, kao i pružanja tehničke i savjetodavne pomoći za programe međunarodne suradnje.

Nakon što ju je 2011. godine stavio u mirovanje, početkom 2018. godine Grad Split, kao osnivač i jedini vlasnik, aktivirao je i preimenovao razvojnu agenciju s ciljem savjetodavne i tehničke pomoći pri pripremi strateških projekata Grada Splita, savjetodavne i tehničke pomoći gradskim institucijama i tvrtkama pri pripremi i provedbi projekata (su)financiranih sredstvima EU, koordinacije izrade i izvještavanja o provedbi strategije razvoja grada Splita, organizacije edukacija, umrežavanja s poduzetnicima i lokalnim inicijativama.

Naša misija i vizija
Upoznajte naš tim
Tvrtka – naziv
Razvojna agencija Split - RaST d.o.o. za usluge i razvoj
Skraćeni naziv
Razvojna agencija Split - RaST d.o.o.
Sjedište
HR-21000 Split, Obala kneza Branimira 17
Uprava
Goran Batinić, direktor
Sud upisa u sudski registar
Trgovački sud u Splitu
Matični broj – OIB
MBS 060218245
OIB 66492874014
Banke – žiro računi
OTP banka d.d.
Ulica Domovinskog rata 61, 21000 Split
Swift (BIC): OTPVHR2X
IBAN: HR5024070001100631769
Temeljni kapital
20.000 kuna, uplaćen u cijelosti
Podaci o poslovnom subjektu sa sudskog registra
Link na sudski registar