• Novosti

Objavljen Plan uključivanja dionika za GCAP Split

Akcijski plan za zeleni grad (Engl. Green Action Plan – GCAP) je plan koji se bavi okolišnim izazovima koji obuhvaćaju zrak, tlo, vodu i klimatske promjene. GCAP Split tako uključuje projekte, politike i aktivnosti s ciljem ostvarivanja promjena u području gospodarenja vodama, energijom i otpadom, prometnim sustavima, zgradama i zelenim površinama s ciljem poboljšanja kvalitete okoliša i otpornosti grada Splita na klimatske promjene. GCAP Split trenutno se nalazi u završnoj fazi oblikovanja konačnog nacrta dokumenta.

U procesu izrade GCAP-a slijedio se Plan uključivanja dionika (Engl. Stakeholder Engagement Plan – SEP) koji predstavlja dokument kojim se utvrđuju načela i alati uključivanja dionika, a koji će se nastaviti primjenjivati tijekom cijelog projekta. SEP pruža uvid u uključene dionike u proces izrade GCAP-a, kao i vremenski okvir i format sudjelovanja te predstavlja sažeti prikaz uključivanja različitih dionika na projektu i njegove rezultate. SEP je ujedno i „živi“ dokument kojeg će izrađivači GCAP-a ažurirati prema potrebi tijekom projekta, u dogovoru s imenovanim predstavnicima Grada Splita.

Plan uključivanja dionika za GCAP Split možete pogledati ispod (dostupne su hrvatska i engleska verzija).

Plan uključivanja dionika – na hrvatskom jeziku

Stakeholder Engagement Plan – na engleskom jeziku