• Novosti

Obnovljena fasada Stare gradske vijećnice

Na pročelju Stare gradske vijećnice završeni su konzervatorsko-restauratorski i fasaderski radovi te je skinuta skela. Izvršena je i kompletna zamjena drvene krovne konstrukcije, zajedno sa svim slojevima krova te su izvedene i sve međukatne konstrukcije. Sad se nastavljaju radovi na unutarnjoj obnovi i uređenju. 

Izrada projektne dokumentacije za obnovu Stare gradske vijećnice započela je 2016. godine, a izrađena je u skladu s prostorno-planskom regulativom i u suradnji investitora, projektanata i nadležnih javnopravnih tijela, uključujući i Konzervatorski odjel u Splitu te je ista sastavni dio pravomoćne građevinske dozvole.

Obnova i valorizacija Stare gradske vijećnice vrijedna 9,2 milijuna kuna dio je strateškog EU projekta Grada Splita „Palača života – grad mijena / Palace of life – City of changes“ koji se provodi kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 25,4 milijuna kuna, od čega su 18,2 milijuna kuna bespovratna sredstva Europske unije. Nositelj projekta je Grad Split, partneri su Turistička zajednica Grada Splita i Muzej grada Splita, dok je Razvojna agencija Split – RaST koordinirala uspješnu pripremu projektne prijave.

Svi radovi odvijaju se uz suglasnost i koordinaciju s Konzervatorskim odjelom u Splitu, a trebali bi biti gotovi na proljeće 2021. godine.