• Novosti

Održan četvrti koordinacijski sastanak Sveučilišta u Splitu i RaST-a

Zbog epidemioloških uvjeta, putem online platforme, 13. listopada 2020. održan je četvrti koordinacijski sastanak između Sveučilišta u Splitu kao izrađivača „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ i lokalnog koordinatora Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. Na sastanku su sa strane Sveučilišta sudjelovali Leandra Vranješ Markić, prorektorica za znanost i inovacije, Vinko Muštra, glavni koordinator izrade Strategije te koordinatori svih pojedinačnih cjelina unutar Strategije; Josip Visković, Ines Blažević, Blanka Šimundić, Alen Harapin i Nives Ostojić Škomrlj. Osim predstavnika izrađivača, na sastanku je aktivno sudjelovao i ex-ante evaluator Nenad Starc.

Teme sastanka bile su obrada komentara Partnerskog vijeća na prvi nacrt analize stanja, pripreme za prvu sjednicu Partnerskog vijeća te, prema preporukama ex-ante evaluatora, potrebni koraci u svrhu finalizacije proširene analize stanja koja će uključivati i utjecaj COVID-19 epidemije na razna područja obrađena Strategijom, a što će se zaokružiti pribavljanjem dodatnih podataka relevantnih institucija, anketnim upitnicima te strukturiranim intervjuima s ključnim dionicima.