• Novosti

Održan drugi koordinacijski sastanak Sveučilišta u Splitu i RaST-a

U svrhu koordinacije preostalih aktivnosti prije izrade prvog nacrta Analize stanja u sklopu „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“, danas je na Ekonomskom fakultetu u Splitu održan drugi koordinacijski sastanak između Izrađivača strategije Sveučilišta u Splitu i lokalnog koordinatora Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. Na sastanku su sa strane Sveučilišta sudjelovali Leandra Vranješ Markić, prorektorica za znanost i inovacije, Vinko Muštra, glavni koordinator izrade strategije te koordinatori cjeline Urbano okruženje – prof. Alen Harapin i prof. Nives Ostojić Škomrlj.

Na sastanku se komentirao napredak u kontekstu postojećih ulaznih podataka za cjelinu Urbano okruženje za koju postoji najveći nedostatak u količini dostupnih podataka. Sveučilište u Splitu naglasilo je potrebu uključivanja što većeg broja aktera u Partnersko vijeće kako bi se obuhvatila sva područja strategije te u samu izradu aktivno uključili svi relevantni dionici iz civilnog sektora, institucionalnog sektora, kao i privatnog sektora.