• Novosti

Održan peti koordinacijski sastanak Sveučilišta u Splitu i RaST-a

Dana 4. veljače 2021. održan je peti koordinacijski sastanak između Sveučilišta u Splitu kao izrađivača „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ i lokalnog koordinatora Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. Na sastanku su sa strane Sveučilišta sudjelovali Leandra Vranješ Markić, prorektorica za znanost i inovacije Sveučilišta u Splitu i Vinko Muštra, glavni koordinator izrade Strategije.

Teme sastanka bile su finalizacija i usvajanje konačnih verzija analize stanja s razvojnim potrebama i potencijalima za sve četiri cjeline Strategije (1. Gospodarstvo, 2. Društvo, 3. Urbano okruženje i 4. Institucionalni okvir), kao i idući koraci u izradi Strategije kao što su SWOT analiza po cjelinama, koja je već u izradi, te definiranje vizije.