• Novosti

Održan prvi sastanak Glavnog odbora za Strategiju u trećem sazivu: nacrt Strategije spreman za javno savjetovanje

U petak 24. veljače 2023. održan je prvi sastanak trećeg saziva Glavnog odbora za koordinaciju, praćenje i nadzor procesa i rezultata izrade i provedbe „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“.

Na sastanku su u ime izrađivača sudjelovali prorektor za znanost i kvalitetu Sveučilišta u Splitu Igor Jerković, glavni koordinator izrade Vinko Muštra te koordinatori cjelina Strategije – Josip Visković, Blanka Šimundić, Ines Blažević i Nives Ostojić Škomrlj. U ime Glavnog odbora sudjelovali su predsjednik Odbora Ivica Puljak te imenovani članovi Odbora ili njihove zamjene iz redova Gradskog vijeća: Ante Grubišić (HSP), Davor Matijević (SDP) i Jakša Balov (HDZ). Uz navedene prisutna je bila i pročelnica Službe za razvoj grada Antonija Eremut Erceg i predstavnici lokalnog koordinatora Razvojne agencije Split – RaST.

Kratki pregled dosadašnjih aktivnosti, kao i idućih koraka u izradi Strategije prisutnima su prezentirali predstavnici Sveučilišta te lokalnog koordinatora. Najavljeno je javno savjetovanje o nacrtu Strategije nakon kojega će se, sukladno zaprimljenim komentarima, finalizirati Akcijski plan te izraditi konačna verzija dokumenta koja će biti dana na usvajanje Gradskom vijeću.

Naglašena je participativnost i široka uključenost dionika u procesu izrade Strategije kroz uključenost više od 80 stručnjaka u izradi dokumenta, u aktivnostima Partnerskog vijeća, kroz više saziva Glavnog odbora, kao i rad fokus grupa. Istaknuto je ujedno kako su oba zaprimljena fazna izvješća ex-ante koordinatora s iznimno pozitivnim nalazima.