• Novosti

Održana fokus grupa na temu upravljanja procesima u Gradu Splitu

U ponedjeljak 10. lipnja 2019. održana je fokus grupa na temu upravljanja procesima u Gradu Splitu. Sa strane Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu fokus grupu vodili su Maja Čukušić, Ivana Ninčević Pašalić i Dino Pavlić, a od strane Grada Splita sudjelovali su Nikola Letilović, voditelj Odsjeka za kontroling, poslovne procese i informatiku te Radojka Tomašević, pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte pod čijom se službom također nalazi i Odsjek za Smart City projekte i digitalizaciju.

Na fokus skupini raspravljalo se o trenutnom stanju upravljanja procesima i sustavima donošenja odluka u Gradu Splitu, planovima budućih informacijskih sustava, preporukama za unaprjeđenje sustava te uvođenju e-usluga, a sve u svrhu izrade kvalitetne podloge i Analize stanja za cjelinu Institucionalni okvir koja je dio “Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine”.