• Novosti

Održane tri fokus grupe u sklopu cjeline Gospodarstvo

U periodu od 12. do 26. studenoga 2019. na Sveučilištu u Splitu održane su tri fokus grupe unutar cjeline Gospodarstvo u sklopu „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“. Na prvoj fokus grupi sudjelovali su predstavnici institucija i raznih dionika vezanih za temu funkcioniranja institucija i infrastrukture u gospodarskom kontekstu. Druga fokus grupa bavila se temom gospodarstva u privatnom sektoru i okupila je različite male, srednje i velike poduzetnike kao i cehovska udruženja poduzetnika, dok je treća fokus grupa bila usmjerena na temu turizma.

Fokus grupe održane su s ciljem finalizacije prvog nacrta analize stanja za cjelinu Gospodarstvo, a koordinatori fokus grupa bili su profesori s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu; doc.dr.sc. Daša Dragnić s Katedre za marketing te doc.dr.sc. Blanka Šimundić i doc.dr.sc. Ante Mandić s Katedre za ekonomiku nacionalnog gospodarstva. 

Fokus grupama zadaća je savjetovati, predlagati i usmjeriti izradu Strategije ovisno o sektoru ili području te su na ovaj način različite institucije i gospodarski subjekti dali aktivan doprinos analizi stanja na temu gospodarstva grada Splita.