• Novosti

Održane tri fokus grupe u sklopu cjeline Institucionalni okvir

15. studenoga 2019. u velikoj vijećnici gradske uprave održane su tri fokus grupe unutar cjeline Institucionalni okvir Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine; „Organizacijska struktura i administrativni kapaciteti“ na kojoj su sudjelovali pročelnici ili zamjene iz svih službi i odjela Grada Splita te „Prostorno-planska dokumentacija i gradska imovina“ i „Analiza proračuna“, obje uz nazočnost gradskih službi i odjela nadležnih za ove teme.

Fokus grupe održane su s ciljem stručnog komentiranja i povratnih informacija za prvi nacrt analize stanja za Institucionalni okvir koja je trenutno u izradi. Koordinatori fokus grupa bili su izv. prof. dr. sc. Josip Visković te doc. dr. sc. Paško Burnać s Katedre za financije Ekonomskog fakulteta u Splitu. Fokus grupama zadaća je savjetovati, predlagati i usmjeriti izradu Strategije ovisno o sektoru ili području te su na ovaj način svi gradski odjeli uz sudjelovanje pročelnika dali aktivan doprinos analizi stanja ovih triju institucionalnih tema.