• Novosti

Održano 10 fokus grupa u sklopu cjeline Urbano okruženje

U periodu od početka prosinca 2019. do kraja srpnja 2020. godine održano je ukupno 10 fokus grupa unutar cjeline Urbano okruženje u sklopu „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“. Održane fokus grupe okupile su stručnjake iz različitih područja u okviru 10 tematskih cjelina: Onečišćenje zraka, vode i tla, Zelene površine, Zaštićena područja i životinjske vrste, Gospodarenje otpadom, Osjetljivost grada na prirodne rizike i klimatske promjene, Brownfield područja, Vodno-komunalna infrastruktura, Energetika, Infrastruktura za mobilnost i internetsku povezanost te Urbani prijevoz.

U sklopu navedenoga, 4 fokus grupe odrađene su on-line obzirom na epidemiološku situaciju.

Fokus grupe održane su s ciljem finalizacije prvog nacrta analize stanja za cjelinu Urbano okruženje, a koordinatori fokus grupa bili su profesori i docenti sa Sveučilišta u Splitu dr.sc. Nediljka Vukojević Medvidović s Kemijsko-tehnološkog fakulteta, dr. sc. Dujmo Žižić,  dr. sc. Ivo Andrić, dr. sc. Ana Grgić i dr.sc. Morena Galešić s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, doc. dr. sc. Mirko Ruščić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, dr. sc. Tonći Modrić i dr.sc. Vladan Papić s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje te doc. dr.sc. Marko Šoštarić s Prometnog fakulteta Zagreb. Koordinatori cjeline Urbano okruženje u ime Izrađivača Strategije su dr.sc. Nives Ostojić Škomrlj i dr.sc. Alen Harapin s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Fokus grupama zadaća je savjetovati, predlagati i usmjeriti izradu Strategije ovisno o sektoru ili području te su na ovaj način različite institucije, udruge, ustanove, gradska tijela i tvrtke, kao i privatnici, dali aktivan doprinos analizi stanja u različitim područjima društvenog konteksta u gradu Splitu.

Održavanjem i posljednje fokus grupe za cjelinu Urbano okruženje finalizirana je i faza izrade prvog nacrta analize stanja Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine.