• Novosti

Održano osam fokus grupa u sklopu cjeline Društvo

U periodu od kraja studenoga 2019. do početka veljače 2020. godine održano je ukupno osam fokus grupa unutar cjeline Društvo u sklopu „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“. Održane fokus grupe okupile su stručnjake iz različitih područja u okviru 8 tematskih cjelina: Obrazovanje, Sport, Zdravstvo, Socijalna skrb, Demografija, Standard stanovanja, Kultura i Sigurnost.

Fokus grupe održane su s ciljem finalizacije prvog nacrta analize stanja za cjelinu Društvo, a koordinatori fokus grupa bili su profesori i docenti sa Sveučilišta u Splitu; doc.dr.sc. Ines Blažević, dr.sc. Toni Maglica i doc.dr.sc. Vedran Barbarić s Filozofskog fakulteta, prof.dr.sc. Nenad Rogulj s Kineziološkog fakulteta, izv.prof.dr.sc. Lana Kordić, izv.prof.dr.sc. Ana Rimac Smiljanić i univ.spec.oec. Josip Grgić s Ekonomskog fakulteta te izv.prof.dr.sc. Ivana Kružić sa Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti.

Fokus grupama zadaća je savjetovati, predlagati i usmjeriti izradu Strategije ovisno o sektoru ili području te su na ovaj način različite institucije, ustanove, gradska tijela i tvrtke dale aktivan doprinos analizi stanja u različitim područjima društvenog konteksta u gradu Splitu.