• Novosti

„Otpad nije smeće!“ na webu

Projekt „Otpad nije smeće!“ za kojeg je RaST izradio uspješnu prijavu, a provodi ga Služba za međunarodne i EU projekte Grada Splita, dobio je svoju web stranicu. Na web stranici možete se educirati o razvrstavanju otpada, preuzeti brošure i multimedijske materijale, pronaći osnovne informacije o projektu, ispuniti anketu te pročitati najave budućih događanja.

Projekt “Otpad nije smeće!” predstavlja prvu cjelovitu i promišljenu izobrazno-edukativnu kampanju o sustavu održivog gospodarenja otpadom na području Splita koja uključuje sve građane grada Splita na način koji formom i sadržajem prati njihove specifične potrebe. Poseban naglasak stavlja se na edukaciju predškolske i školske djece koji predstavljaju građane budućnosti, a koji najlakše mogu usvojiti dobre navike i prenijeti ih svojim ukućanima. Ukupna vrijednost projekta je 2.861.524,75 kn.

Web stranici možete pristupiti na idućoj poveznici.