• Novosti

Otvoreno reciklažno dvorište na Pujankama

Reciklažno dvorište Pujanke novo je reciklažno dvorište otvoreno za prihvat posebnih vrsta otpada iz kućanstva koje se ne može odlagati u zelene otoke. Građani Splita imaju pravo na besplatno odlaganje otpada bez naknade, kao i u ostala dva reciklažna dvorišta na području grada Splita – Karepovac i Orišac.

Otpadni metal, staklo, plastika, tekstil, baterije i akumulatori, boje, lijekovi, elektronički uređaji,… – u RD Pujanke može se odložiti čak 51 različita vrsta opada. Odgovornim odlaganjem nakon upotrebe možemo povećati kvalitetu okoliša u kojem živimo, a reciklažna dvorišta su važna karika u sustavu integriranog kružnog gospodarenja otpadom.

Dosadašnje korištenje postojećih reciklažnih dvorišta od strane građana grada Splita pokazalo se jako uspješnim. Usporedbe radi, reciklažno dvorište Orišac 2021. godine dnevno je posjećivalo 12 građana, dok se u 2022. bilježi čak 48 dnevnih posjeta. Vrijedi napomenuti kako se trenutno dovršava izgradnja još jednog reciklažnog dvorišta, na Kopilici.

Izgradnja RD Pujanke sufinancirana je sredstvima Europskog kohezijskog fonda, na temelju projektne prijave Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. Projekt izgradnje RD Pujanke vrijedan je 464.499,44 eura, od čega bespovratna sredstva Europske unije iznose 389.520,95 eura.

Radno vrijeme RD Pujanke je svakim danom osim nedjelje od 8 do 18 sati, a nalazi se na adresi Ulica Pujanke 67. Prilikom ulaska građani su dužni predočiti osobnu iskaznicu. Reciklažnim dvorištem Pujanke upravlja gradska tvrtka Čistoća d.o.o. Split.