• Novosti

Prijavljen EU projekt za uvođenje inteligentnih transportnih sustava kojim će grad Split postati prvi grad u regiji s najmodernijim sustavom upravljanja prometom 5. generacije

Strateški projekt Grada Splita “Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita” prijavljen je za sufinanciranje sredstvima EU u sklopu Poziva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture po principu izravne dodjele. Projekt je pripreman u koordinaciji Grada Splita, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gradske Službe za međunarodne i EU projekte i Razvojne agencije Split – RaST. RaST je ujedno i izradio projektnu prijavu čija je vrijednost 96.119.432,37 kuna sa stopom sufinanciranja bespovratnim sredstvima EU od 85%, odnosno u iznosu od 81.701.517,48 kuna.

Inteligentni transportni sustavi (ITS) čije je uvođenje predviđeno realizacijom ovog projekta, predstavljaju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa koji će na funkcionalnom prometnom području grada Splita doprinijeti stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti, produktivnosti, prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja. ITS obuhvaća različite oblike prometa (cestovni, biciklistički, željeznički, pomorski) te se očekuje da će implementacija ITS sustava imati pozitivne efekte na svaki od ovih oblika prometa.

Uvođenje sustava ITS-a u gradu Splitu podrazumijeva korištenje najmodernijih tehničkih rješenja i opreme te sadrži niz aplikativnih i infrastrukturnih rješenja koja uključuju optimizirano upravljanje prometom i semaforskim sustavom, video-nadzor prometa, usluge informiranja putnika i vozača o stanju u prometu putem mobilne aplikacije, umreženost sa sustavima za praćenje vremenskih uvjeta i stanja okoliša, kao i prioritizaciju vozila javnog gradskog prijevoza i žurnih službi, a sve s ciljem osiguravanja veće protočnosti prometa cestovnom mrežom, skraćivanja vremena putovanja i povećanja sigurnosti u prometu.

Projekt će se provoditi u partnerstvu Grada Splita kao Nositelja projekta, te projektnih partnera Grada Solina, Hrvatskih cesta d.o.o., Lučke uprave Split i Županijske uprave za ceste Split.