• Novosti

Prijavljen projekt energetske obnove Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split

Razvojna agencija Split – RaST za Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split (MHAS) izradila je projektni prijedlog i aplicirala na otvoreni Poziv za energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra objavljen od strane Ministarstva kulture i medija u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Ukupna vrijednost projekta je 4.118.632,91 EUR, dok je moguće ostvariti maksimalnih 3.981.684,25 EUR bespovratnih sredstava za provedbu projekta.

Projektom je planirana energetska obnova zgrade muzeja iz 1976. godine čime bi se omogućile značajne uštede u potrošnji električne energije, smanjenju CO2 kao i smanjenju potrebnih financijskih sredstava za održavanje zgrade. Mjerama energetske učinkovitosti planirana je izolacija zidova, krova i stropa, zamjena stolarije, zamjena rasvjete energetski učinkovitom LED rasvjetom, zamjena dotrajalih i zastarjelih sustava grijanja, hlađenja i potrošnje vode, ugradnja fotonaponskog modula za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, modernizacija sustav vatrodojave, instalacija punionice za električna vozila te uređenje postojećih zelenih površina. 

Navedenim mjerama doprinijelo bi se uštedi godišnje primarne energije od 87,3% te uštedama godišnje emisije C02 od čak 91,2%, dok bi zgrada iz energetskog razreda C prešla u energetski razred A+.

Sama zgrada MHAS-a predstavlja pojedinačno zaštićeno kulturno dobro te je u tom kontekstu važno napomenuti kako se zahvatom energetske obnove ne utječe na temeljne zahtjeve za građevinu sukladno važećem Zakonu o gradnji. Izrađen je i prijavi priložen glavni projekt energetske obnove, kao i  potvrde glavnog projekta od strane javno-pravnih tijela, uključujući potvrdu Konzervatorskog odjela. Ujedno je dobiveno i dopuštenje nadležnog županijskog odjela za navedeni zahvat budući da se zgrada nalazi unutar granica zaštićenog područja Park-šume Marjan, radi čega će se u provedbi energetske obnove provesti sve potrebne mjere ublažavanja kako bi se spriječilo narušavanje biološke raznolikosti i ekosustava.