• Novosti

Prijavljen projekt sanacije teniskih terena na Firulama

„Gem, set, Fire!“ naziv je projekta kojim se predviđa sanacija pet zemljanih terena i pripadajućih terenskih ograda u sklopu Tenis centra Firule. Projektnu prijavu izradila je Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. u sklopu „Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini“ kojeg je objavio Središnji državni ured za šport.

Gradnja teniskih terena na Firulama započela je 1950-ih godina, a dovršeni su uoči Mediteranskih igara 1979. godine kada su zadnji put i obnavljani. Športska podloga i pripadajući sadržaji protokom vremena te stalnim korištenjem dotrajali su i oštećeni pa se projektom predviđa nužna sanacija 5 zemljanih terena (uključujući veliki centralni teniski teren) kako bi Firule mogle ponovno konkurirati za međunarodna i svjetska natjecanja i turnire koji su se tamo i održavali 1980-ih godina.

Ukupna vrijednost projekta je 1.875.000,00 kuna, od čega je moguće dobiti bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 1.000.000,00 kn. Nositelj projekta je Grad Split, a partner Javna ustanova Športski objekti Split.