• Novosti

Prijavljeno osam EU projekata Grada Splita za sufinanciranje u iznosu od 24 milijuna kuna

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Prvoga dana prijave na Poziv, 15. prosinca, Razvojna agencija Split – RaST podnijela je osam projektnih prijava za sufinanciranje EU projekata Grada Splita u svrhu osiguravanja dodatnih bespovratnih sredstava za njihovo sufinanciranje.

Prema pravilima Poziva, prijaviti se mogu samo projekti koji u trenutku prijave na natječaj imaju potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta te im ujedno nije odobreno završno izvješće do dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje. U skladu s tim, za Grad Split prijavljeno je ukupno osam projekata i to: projekti energetske obnove 5 osnovnih škola i vrtića, projekt sanacije Karepovca, projekt „Četiri palme“ te ITU projekt „Palača života, grad mijena“. Za navedene projekte zatražen je maksimalan iznos sredstava sufinanciranja koja se mogu dobiti natječajem, a što iznosi 24.454.873,82 HRK.

Sredstva iz Programa dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Udio sredstava Programa sufinanciranja učešća Korisnika u provedbi EU projekata određuje se u visini do maksimalno 50% od vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora. 

Natječajne prijave izrađene su u koordinaciji sa Službom za međunarodne i EU projekte Grada Splita te se nadamo pozitivnom ishodu natječaja i osiguravanju vanjskih izvora financiranja za gradske projekte.