• Tvrđava Gripe

Tvrđava Gripe

Tvrđava Gripe predstavlja nedovoljno artikulirani i suboptimalno korišteni kulturno-povijesni i prostorni resurs grada Splita. Osmišljavanjem programa i stavljanjem prostora tvrđave Gripe u funkciju prilagođenu prije svega građanima, a zatim i privremenim posjetiteljima, omogućila bi se diverzifikacija javnih sadržaja i rasterećenje stare gradske jezgre, te osiguralo održivo upravljanje samom tvrđavom.

 

S tim ciljem RaST će, uz podršku Grada Splita i u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, suorganizirati semestralnu studentsku radionicu u jesenskom semestru akademske godine 2018/2019. Interdisciplinarnom radionicom će se ispitati prostorne i sadržajne mogućnosti (analiza užeg i šireg obuhvata, prostorna i sadržajna veza sa

starom gradskom jezgrom i mogućnostima njezinog rasterećenja), istražiti potrebe postojećih i budućih korisnika/stanovnika (online anketa, javne tribine), te na temelju toga ponuditi oblikovne, sadržajne i urbanističke (prometne) scenarije tvrđave Gripe i javno ih prezentirati putem izložbe i kataloga. Navedene smjernice poslužit će kao ulazni podaci pri izradi DPU Gripe, nakon čega će uslijediti izrada projektno-tehničke dokumentacije s ciljem pravovremene pripreme projekta za financiranje bespovratnim sredstvima u idućoj financijskoj perspektivi.

Radni sastanak na tvrđavi Gripe u svrhu finalizacije programa za arhitektonsko-urbanistički natječaj

Građanima najdraža studentska ideja koja na tvrđavu Gripe smješta IT sektor, noćni klub i muzej vizualnih umjetnosti u kombinaciji sa šetnicom

„Promišljanjem tvrđave“ do novog života povijesne baštine na Gripama

Izložba studentskih radova na temu revitalizacije tvrđave Gripe

Javna tribina o revitalizaciji tvrđave Gripe: dođite, informirajte se i sudjelujte u raspravi

On-line anketu za revitalizaciju tvrđave Gripe riješilo više od 1.700 građana: 98% njih smatra da je uređenje tvrđave potrebno

Ispuni anketu i predloži svoju ideju za revitalizaciju tvrđave Gripe

Pogledajte ostale djelatnosti