• Split – grad s vizijom

Split – grad s vizijom

U skladu s Odlukom o izradi Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030., donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita dana 20. ožujka 2018. godine, KLASA: 300-01/17-01/13, UR.BROJ: 2181/01-09-02/01-18-7, Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. ima ulogu lokalnog koordinatora izrade i izvještavanja o provedbi „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“.

Institucionalni okvir izrade i provedbe Strategije čine Glavni odbor, Partnersko vijeće, Lokalni koordinator, ex-ante evaluator, fokus grupe, Izrađivač strateškog dokumenta i nezavisni stručnjaci koje angažira Grad Split.

RaST, kao lokalni koordinator, u sklopu izrade strateškog dokumenta sudjeluje u prikupljanju podataka za Analizu postojećeg stanja, SWOT analizi, koordinaciji procesa definiranja vizije i strateških ciljeva, utvrđivanju razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera, usuglašavanju vizije grada s razvojnim ciljevima, prioritetima i mjerama, organiziranju javnih savjetovanja i javnih rasprava, organizaciji fokus grupa, održavanju sjednica Partnerskog vijeća i Glavnog odbora te koordinaciji izrade Akcijskog plana na trogodišnjoj razini i usuglašavanju završne verzije “Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine”.

Nakon usvajanja lokalnog plana razvoja, RaST će kao lokalni koordinator nastaviti pratiti provedbu Strategije te pripremati izvještaje o provedbi za Gradsko vijeće Grada Splita i nadležna nacionalna tijela o dinamici i uspješnosti provedbe ciljeva i mjera definiranih strateškim dokumentom.

Više informacija o Strategiji razvoja grada Splita do 2030. godine, kao i sastavne dokumente pročitajte OVDJE

Split 2030. – grad kakav želim: Usvojena Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine

Povoljnim izvješćem ex-ante evaluatora o prethodnom vrednovanju, „Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine“ spremna za usvajanje

Objavljeno Izvješće s javnog savjetovanja o nacrtu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Grad kakav želim: Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Održan prvi sastanak Glavnog odbora za Strategiju u trećem sazivu: nacrt Strategije spreman za javno savjetovanje

Završen postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Započet postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Održan koordinacijski sastanak s izrađivačem Strategije na temu Akcijskog plana i okvira za praćenje provedbe

Na 5. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojen strateški okvir

Na 4. sjednici Partnerskog vijeća raspravljano o nacrtu strateškog okvira

Učitaj više

Pogledajte ostale djelatnosti