• Tehnološki park Split

Tehnološki park Split

Grad Split od 2018. godine razvija strateški projekt Tehnološkog parka na području obuhvata DPU Gradskog projekta Dračevac u Splitu. Uloga Razvojne agencije Split – RaST d.o.o. je pružiti podršku Gradu Splitu u razvoju projekta te u procesu pripreme i izrade projektne prijave za sufinanciranje projekta EU sredstvima.

Za cjelokupno područje Gradskog projekta Dračevac izrađeno je idejno urbanističko rješenje te je na 94. sjednici Vlade RH, održanoj 4. svibnja 2018. godine u Splitu, donesen Zaključak o namjeri darovanja zemljišta RH Gradu Splitu po donošenju izmjena i dopuna DPU Radne zone Dračevac. Darovanje je i službeno izvršeno 7. svibnja 2020. godine.

Projekt razvoja Tehnološkog parka Split realizirat će se kroz nekoliko faza, sukladno iskazanom interesu korisnika. Prva faza projekta procijenjene je vrijednosti 22 milijuna EUR i predstavlja ulaganje u centralnu zgradu budućeg tehnološkog parka za čije su sufinanciranje sredstva osigurana kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split iz dvije Prioritetne osi; Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja), te iz Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“.

Centralni objekt Tehnološkog parka će nakon rekonstrukcije i nadogradnje, te završnog uređenja i opremanja imati neto površinu od 17.571,65 m2 te će u njemu biti smješteno 5.952,70 m2 ureda, 460,70 m2 co-working prostora, 697,40 m2 inkubacijskih ureda (do 5 zaposlenika), 858 m2 konferencijskog prostora, 3 laboratorija za visoke tehnologije te popratni sadržaji za zaposlenike kao što su restoran/menza i kafić, prostor za čuvanje djece, teretana i sl. Izgradnja centralne zgrade trebala bi biti dovršena do kraja 2023. godine.

Tijekom lipnja i srpnja 2018. godine RaST je proveo javni poziv za iskaz interesa za korištenjem usluga budućeg Tehnološkog parka pri čemu je zaprimljeno 15 prijava gospodarskih subjekata iz visokotehnološkog sektora koji su iskazali interes za korištenjem poduzetničko-potpornih usluga koje će nuditi Tehnološki park. Prema zaprimljenom iskazu interesa, 15 gospodarskih subjekata iskazalo je potrebu za korištenjem ukupno 24.425 m2 prostora, od čega 21.375 m2 uredskog prostora te 3.050 m2 proizvodnog prostora, a u kojima bi se smjestilo 1470 zaposlenika i ujedno se otvorila 404 nova radna mjesta.

Na temelju prikupljenih iskaza interesa, a po donošenju DPU-a Radne zone Dračevac i darovanju zemljišta Gradu Splitu, provest će se javni poziv za odabir poduzetnika koji će, uz uvjet ispunjenja formalnih i ocjenu kvalitativnih kriterija, imati pravo korištenja prostora i usluga budućeg Tehnološkog parka na Dračevcu.

Grad Split izradio je projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za prijavu projekta, a Razvojna agencija Split – RaST izradila projektne prijave za sufinanciranje sredstvima Europske unije kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) putem dva izravna Poziva za sufinanciranje.

RaST preuzeo upravljanje Tehnološkim parkom Split

Rezultati neobvezujućeg poziva: izniman interes za uredske prostore i sadržaje u Tehnološkom parku Split

Postani dio najvećeg ICT huba u Hrvatskoj! – otvoren neobvezujući poziv za iskaz interesa za Tehnološki park Split

Projektom razvoja Tehnološkog parka Split se pozicionira kao centar modernih tehnologija i regionalnog razvoja

Započela izgradnja centralne zgrade Tehnološkog parka na Dračevcu

Radovima uklanjanja započela prva faza izgradnje Tehnološkog parka na Dračevcu

Grad Split je vlasnik Dračevca – bitan korak u realizaciji jednog od najvećih gradskih projekata

Uručeni ugovori za izgradnju Tehnološkog parka i potpisan ugovor za uvođenje inteligentnih transportnih sustava u gradu Splitu

Tehnološkom parku Split 105 milijuna kuna iz EU fondova

Prijavljen projekt za sufinanciranje druge faze izgradnje centralne zgrade Tehnološkog parka na Dračevcu, vrijedan 87 milijuna kuna

Učitaj više

Pogledajte ostale djelatnosti