• Novosti

Projekt „Biraj biciklu!“ uspješno do posljednje faze dodjele bespovratnih sredstava

Grad Split je 16. studenoga zaprimio odluku Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) da je projekt razvoja sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split prošao fazu administrativne provjere (provjeru prihvatljivosti prijavitelja, prihvatljivosti projekta i aktivnosti te provjeru prihvatljivosti izdataka), čime je uspješno došao do zadnje faze provjere projektnog prijedloga. Projekt je sukladno procedurama dodjele bespovratnih EU sredstava, sada službeno upućen i na posljednju fazu, odnosno ocjenu kvalitete koja je u nadležnosti ITU posredničkog tijela Split.

Prema zaprimljenoj Obavijesti, projektni prijedlog moguće je financirati u maksimalnom iznosu od 10.893.396,68 HRK, odnosno u najvišem intenzitetu potpore od 80% od 13.609.435,86 HRK ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Podsjetimo, Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. izradila je i podnijela projektnu prijavu u listopadu 2020. godine na ITU poziv „URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split“ koji se financira unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., dok je u pripremi projekta i tehničke dokumentacije sudjelovala i Služba za međunarodne i EU projekte Grada Splita.

Projektom razvoja sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split planira se dodatno popularizirati korištenje bicikala kao alternativnog oblika javnog prijevoza na području UAS-a, i to razvojem i unaprjeđenjem mreže biciklističke infrastrukture koja će omogućiti brže pristupanje stajalištima javnog prijevoza, ali i služiti kao nadogradnja i dopuna postojećeg oblika javnog prijevoza na svakodnevnim relacijama stanovnika urbane aglomeracije. U sklopu aktivnosti ovog integriranog projekta, Grad Split i 7 partnera – gradova i općina s područja UAS-a (Solin, Trogir, Kaštela, Podstrana, Klis, Dugopolje i Dicmo), dobit će 41 novu postaju s mješovitim kontingentom s ukupno 242 bicikla te će biti uspostavljene dvije biciklističke prometnice; u Splitu (na području uvale Trstenik) i Trogiru (na području Brig-Lokvice). Kroz projektne aktivnosti ujedno će se izraditi i analitička podloga koja će biti temelj uspostave planiranog integriranog sustava biciklističkih prometnica na području UAS-a.