• Novosti

Projektom SuSTainable do povećanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na području grada Splita

Razvojna agencija Split – RaST je za Grad Split pripremila projekt SuSTainable Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima u vlasništvu Grada Splita te ga prijavila na Poziv „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

U slučaju osiguranja bespovratnih sredstava, projektom SuSTainable instalirale bi se integrirane fotonaponske elektrane na 14 javnih objekata u vlasništvu Grada Splita (10 osnovnih škola, 3 dječja vrtića te košarkaškoj dvorani) kako bi se iskoristila sunčeva energija i povećala proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora. Na taj bi način Grad Split povećao instalirane kapacitete obnovljivih izvora energije na javnim objektima u svom vlasništvu koji bi ujedno ostvarivali uštede u potrošnji energije.

Projekt SuSTainable adresira problem niskih udjela proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u gradu Splitu, posebice iz sunčeve energije. U Splitu je, kao i u cijeloj Hrvatskoj, električna energija primarno korišten oblik energije pri čemu se najveća potrošnja odvija upravo u sektoru zgradarstva. Grad Split električnom energijom opskrbljuje se dominantno iz hidroelektrana, a kao i ostatak RH, bilježi značajne gubitke u distribucijskoj mreži, dok se s druge strane nalazi na jednom od najpovoljnijih područja u Hrvatskoj za iskorištavanje sunčevog zračenja u svrhu proizvodnje električne energije.

Instalacijom 14 integriranih fotonaponskih elektrana povećala bi se proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije na području grada Splita za 795 MWh godišnje i smanjio ispust CO2 za 186 tona godišnje te bi se na taj način doprinijelo ublažavanju klimatskih promjena.

Ukupna vrijednost projekta je gotovo 5 milijuna kuna (4.990.556,27 KN) dok je moguće ostvariti bespovratna sredstva od maksimalno 85% iznosa projekta (4.241.972,83 KN). Objekti na kojima je planirana instalacija integriranih fotonaponskih elektrana su: osnovne škole Brda, Gripe-Lokve, Kamen-Šine, Mejaši, Pujanke, Ravne njive-Neslanovac, Stobreč, Visoka, Žnjan-Pazigrad i Žrnovnica, dječji vrtići Mala sirena, More i Ružmarin te košarkaška dvorana KK Split.