• Novosti

Radni sastanak Izrađivača i ex-ante evaluatora na temu integriranosti posebnih ciljeva Strategije

Dana 7. rujna održao se radni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Izrađivača – prorektorica Leandra Vranješ Markić, glavni koordinator Vinko Muštra, kao i koordinatori svih cjelina „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“ – Ines Blažević, Blanka Šimundić, Nives Ostojić Škomlj, Alen Harapin i Josip Visković, ex-ante evaluator Nenad Starc te predstavnici lokalnog koordinatora RaST-a. Tema sastanka bila je integriranost posebnih ciljeva Strategije nakon prvog izrađenog nacrta strateškog okvira koji obuhvaća ciljeve, mjere i pokazatelje sve četiri cjeline Strategije: Društvo, Gospodarstvo, Urbano okruženje i Institucionalni okvir.

Na sastanku se kroz primjere razrađivala matrica integriranosti i važnosti ciljeva sa svrhom određivanja prioriteta posebnih ciljeva te njihovog rangiranja prema važnosti i integriranosti s drugim posebnim ciljevima, a što je podloga za izradu konačne verzije strateškog okvira, uz razmatranje svih zaprimljenih komentara na prvi nacrt dokumenta.