Daljnje jačanje kapaciteta RaST-a edukacijama o izradi investicijskih studija i studija izvedivosti s analizom troškova i koristi

U sklopu projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“ zaposlenici Razvojne agencije Split – RaST od 25. do 28. listopada sudjelovali su u intenzivnom četverodnevnom ciklusu edukacija u organizaciji tvrtke Projekt jednako razvoj (PJR), koje je držao iskusni EMBA stručnjak Ozren Hudina.

Prva dva dana edukacije tema je bila izrada investicijskih studija i poslovnih planova s naglaskom na praktični pristup koji je uključivao i izradu vlastitog poslovnog plana. Drugog i trećeg dana edukacije prolazila se metodologija i alati izrade studije izvedivosti uz analizu troškova i koristi, također s naglaskom na praktični pristup i primjere financiranja strateških projekata.

S ciljem jačanja kapaciteta RaST-a u informiranju i savjetovanju mikro, malih i srednjih poduzetnika s područja grada Splita, interne edukacije održat će se i u području računovodstva, financija i marketinga. Uz već odrađene edukacije iz javne nabave, državnih potpora, zaštite intelektualnog vlasništva, izrade studije izvedivosti i CB analize te investicijskih studija i poslovnih planova, cilj je razviti RaST kao jednu od ključnih poduzetničko-potpornih institucija na području UAS-a.

Ukupna vrijednost projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“ je 2.279.827,34 kuna, a partner na projektu je Grad Split. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.