Obavijest o produljenju roka za dostavu ponuda u sklopu javne nabave aktivnosti edukacija i radionica

Dana 20. prosinca 2021. godine Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. pokrenula je postupak javne nabave usluga za provedbu edukacija i radionica za potrebe projekta „RaSTom do razvoja poduzetništva“ u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Naručitelj vezano za spomenutu nabavu mijenja rok za dostavu ponuda i točku 7.8. Dokumentacije o nabavi.

Obavijest o produljenju roka i 1. Izmjene dokumentacije o nabavi možete pogledati OVDJE.

Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti, predajom u EOJN RH, najkasnije do 25. siječnja 2022. godine do 12:00 sati.