Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. je izradila projektne prijave za sljedeće projekte:

Prijeđite prstom vodoravno da biste vidjeli više sadržaja unutar tablice

Broj Naziv projekta Naziv poziva Izvor financiranja Prijavitelj Partneri Vrijednost projekta (EUR) Bespovratna sredstva (EUR) Status projekta
1 Zaželi sretniju starost Zaželi Europski socijalni fond Grad Split Centar za socijalnu skrb Split, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Split, Katolička udruga Lovret - za pomoć starijim i nemoćnim osobama 1.102.440,77 1.102.440,77 proveden
2
Otpad nije smeće Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   363.117,39 308.649,78 proveden
3 Manjinska platforma Kultura u centru Europski socijalni fond Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata Platforma 9,81, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, Kulturno društvo Bošnjaka „Preporod“ - Split, Klaster udruga mreža 104.113,35   nije odobren
4
Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Grad Split   54.883.962,17 177.045,86 proveden
5 Uređenje Žnjanskog platoa u sklopu održavanja i stavljanja u javnu funkciju pomorskog dobra Program sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   1.747.264,21 265.445,62 proveden
6
Energetska obnova DV Morski konjić u Slatinama ZelEN HEP DV Radost   63.046,65 63.046,65 proveden
7 Vrtić po mjeri suvremene obitelji 1 Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond DV Radost DV Marjan, Grad Split 1.825.129,23 1.825.129,23 proveden
8
Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2 Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond DV Cvit Mediterana DV Grigor Vitez, Grad Split 1.854.376,52 1.854.376,52 proveden
9 Energetska obnova OŠ Mertojak Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   886.596,40 359.467,25 proveden
10
Energetska obnova OŠ Pojišan Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   1.605.501,58 643.510,06 proveden
11 Energetska obnova OŠ Skalice Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   597.139,16 238.488,41 proveden
12
Energetska obnova DV Latica Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   136.282,77 56.233,71 proveden
13 Energetska obnova DV Mandalina Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   446.394,14 173.346,71 proveden
14
Smart energy management solutions as triggers of smart cities development in programme area (Smart-E) Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Split Parking d.o.o. Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke - HERAG, Općina Kotor 2.148.769,00   nije odobren
15 Ja sam PAUK (Ponosan, Aktivan, Uključen, Koristan) Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata Europski socijalni fond Udruga veterana 4. gardijske brigade Ronilački klub veterana 4. gardijske brigade 265.383,31 265.383,31 proveden
16
Doskoči na novi parket! (Dobava i zamjena športskog poda - parketa u dvorani za košarku ŠC Gripe) Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini Središnji državni ured za šport Grad Split   126.169,62 65.034,18 proveden
17 RaSTom do razvoja poduzetništva ITU - Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split Europski fond za regionalni razvoj Razvojna agencija Split - RaST Grad Split 325.710,92 257.197,26 proveden
18
Hitna sanacija, uređenje i projektiranje pomorskog dobra grada Splita Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   122.374,41 79.633,69 proveden
19 Sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini za 2019. godinu, 6 projekata Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Grad Split     1.103.105,78 nije odobreno
20
Prilagodba sanitarnog čvora prizemlja HNK Split osobama s invaliditetom Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo hrvatskih branitelja Grad Split   15.926,74 6.636,14 proveden
21 Palača života - grad mijena ITU - PALAČA ŽIVOTA - GRAD MIJENA / PALACE OF LIFE, CITY OF CHANGES Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Grad Split Muzej grada Splita i Turistička zajednica grada Splita 3.373.999,30 2.419.002,53 odobren, u provedbi
22
Dom - jučer, danas, sutra ITU - Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb Europski socijalni fond Grad Split Multimedijalni kulturni centar, Platforma Doma mladih 398.168,43 398.168,43 nije odobren
23 Gem, set, Fire! (Sanacija teniskih terena Tenis centra Firule) Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini Središnji državni ured za šport Grad Split Javna ustanova Športski objekti Split 248.855,27 35.036,63 proveden
24
Četiri palme ITU - Brownfield na području Urbane aglomeracije Split Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   1.337.754,88 592.476,06 proveden
25 Zajedno smo snažniji ITU - Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb Europski socijalni fond Udruga Anđeli Grad Split 253.303,17 253.303,17 proveden
26
Biraj biciklu! ITU - URBANA MOBILNOST - Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split Kohezijski fond Grad Split Grad Trogir, Grad Solin, Grad Kaštela, Općina Klis, Općina Podstrana, Općina Dugopolje, Općina Dicmo 1.806.282,54 1.445.802,20 proveden
27 Sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Žnjanskog platoa Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   344.274,25 79.633,69 proveden
28
Razvoj zone Dračevac - Tehnološki park Split - Dračevac ITU - Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele - Razvoj zone Dračevac- Tehnološki park Split - Dračevac Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   10.499.346,86 5.876.200,77 odobren, u provedbi
29 Sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini za 2020. godinu, 10 projekata Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Grad Split     3.403.243,41 provedeni
30
Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split - Dračevac ITU - Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele - Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split - Dračevac Europski fond za regionalni razvoj Grad Split   11.560.528,55 8.069.546,75 odobren, u provedbi
31 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Pujanke Uspostava reciklažnih dvorišta Kohezijski fond Grad Split   464.499,44 389.520,95 proveden
32
Rekonstrukcija pomoćnih prostorija dvorane za borilačke športove ŠC Gripe Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini Ministarstvo turizma i sporta Grad Split Javna ustanova Športski objekti Split 90.983,58 47.676,00 nije odobren
33 Za dobre vibre - čitaj libre Čitanjem do uključivog društva Europski socijalni fond Gradska knjižnica Marka Marulića Split Splitsko-dalmatinska županija 522.693,34 522.693,34 proveden
34
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Kopilica Uspostava reciklažnih dvorišta Kohezijski fond Grad Split   684.689,39 581.985,98 proveden
35 DV Cvit Mediterana - vrtić za suvremenu obitelj Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond Dječji vrtić Cvit Mediterana Grad Split 786.536,36 786.536,36 proveden
36
DV Radost - vrtić za suvremenu obitelj Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond Dječji vrtić Radost Grad Split 460.982,11 460.982,11 proveden
37 DV Marjan - vrtić za suvremenu obitelj Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond Dječji vrtić Marjan Grad Split 502.479,85 502.479,85 proveden
38
DV Grigor Vitez - vrtić za suvremenu obitelj Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Europski socijalni fond Dječji vrtić Grigor Vitez Grad Split 348.842,95 348.842,95 nije odobren
39 Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića Ružmarin Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini Središnji državni ured za demografiju i mlade Grad Split   526.429,64 132.722,81 nije odobren
40
Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita Kohezijski fond Grad Split Grad Solin, Hrvatske ceste, Lučka uprava Split, Županijska uprava za ceste Split 12.757.241,01 10.843.654,85 odobren, u provedbi
41 S pomoćnikom mogu bolje IV Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV Europski socijalni fond Grad Split Osnovne škole Blatine-Škrape, Bol, Brda, Dobri, Kamen-Šine, Kman-Kocunar, Lučac, Manuš, Marjan, Mejaši, Meje, Mertojak, Plokite, Pojišan, Pujanke, Ravne njive-Neslanovac, Skalice, Slatine, Spinut, Split 3, Sućidar, Trstenik, Visoka, Žnjan-Pazdigrad, Žrnovnica i Centar za autizam 1.184.478,68 929.059,66 proveden
42
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rivu Stobreč i Žnjanski plato Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   211.947,45 46.452,98 proveden
43 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vanjskog bazena Stari mornar Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   104.101,13 46.452,98 proveden
44
Sufinanciranje izrade radnih podloga za Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Splita Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade radnih podloga za Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja i Izvješća o provedbi Programa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   26.544,56 10.617,82 proveden
45 SuSTainable (Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima u vlasništvu Grada Splita) Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. Grad Split   662.360,64 563.006,55 odobren, u provedbi
46
Ugradnja autonomnog sustava foto nadzora u gradu Splitu Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   85.753,37 34.301,35 odobren, u provedbi
47 Instalacija sustava za praćenje jačine buke na području grada Splita Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   60.764,07 24.305,63 nije odobren
48
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju stare zgrade Prirodoslovnog muzeja u Splitu Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu - Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija Grad Split   92.159,40 53.089,12 nije odobren
49 Rekonstrukcija Tenis centra Firule Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2022. godini Ministarstvo turizma i sporta Grad Split Javna ustanova Športski objekti Split 169.897,80 108.766,87 nije odobren
50
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu Doma mladih Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (NPOO) Grad Split   389.363,10 331.807,02 prijavljen
51 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za razvoj i implementaciju integriranog informacijskog sustava ERP tipa Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (NPOO) Grad Split   273.276,26 245.948,64 prijavljen
52
Izrada pristupne rampe i ugradnja podizne platforme za osobe s invaliditetom u ŠC "Bazeni Poljud" Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u 2022. godini Ministarstvo hrvatskih branitelja Grad Split   36.498,77 26.544,56 nije odobren
53 Nabava biostabilizatora za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom u gradu Splitu Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   414.758,78 132.722,81 proveden
54
Nabava automatske horizontalne preše za baliranje razvrstanog otpada Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Čistoća d.o.o. Split   173.866,88 69.546,75 proveden
55 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića (DV Veseli patuljci) Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini Središnji državni ured za demografiju i mlade Grad Split   35.251,51 17.625,75 nije odobren
56
S pomoćnikom mogu bolje V Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V Europski socijalni fond Grad Split Osnovne škole Blatine-Škrape, Bol, Brda, Dobri, Kamen-Šine, Kman-Kocunar, Lokve-Gripe, Lučac, Manuš, Marjan, Mejaši, Meje, Mertojak, Plokite, Pojišan, Pujanke, Ravne njive-Neslanovac, Skalice, Slatine, Spinut, Split 3, Srinjine, Stobreč, Sućidar, Trstenik, Visoka, Žnjan-Pazdigrad, Žrnovnica i Centar za autizam 1.430.994,55 929.059,66 proveden
57 Izgradnja dječjeg vrtića Kila u Splitu Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova", prvi Poziv Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Grad Split   3.318.070,21 1.528.966,75 odobren, u provedbi
58
Izgradnja dječjeg vrtića Pujanke u Splitu Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova", prvi Poziv Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Grad Split   3.318.070,21 1.452.518,42 odobren, u provedbi
59 ELABORATOR: The European Living Lab On Desingning Sustainable Urban Mobility Towards Climate Neutral Cities Research and Innovation actions for support the implementation of the Climate-neutral and Smart Cities Mission Horizon Europe The Institute of Communication and Computer Systems (ICCS) konzorcij 37 partnera iz 14 država, od kojih iz Hrvatske Grad Split i Fakultet prometnih znanosti 179.421,86 164.022,08 odobren, u provedbi
60
Za Marjan bez plastike Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja "plastic free zone" Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan   20.937,02 16.749,62 proveden
61 Obnova zelene infrastrukture grada Splita Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   210.523,85 168.419,08 odobren, u provedbi
62
ZaZeleni Split Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   496.438,50 397.150,80 odobren, u provedbi
63 CP2 - CulturalCreative PowerPlant European Urban Initiative - Innovative Actions Europski fond za regionalni razvoj Grad Split Multimedijalni kulturni centar, Eupolis grupa, Permakultura Dalmacija, ARP 5.970.336,80 4.776.669,44 nije odobren
64
Ja sam ovdje romobilom Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   198.156,25 66.361,40 nije odobren
65 Semaforizacija raskrižja ulica Put Supavla i Put Lore Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa Ministarstvo unutarnjih poslova Grad Split   124.027,50 86.819,03 nije odobren
66
Sanacija lukobrana u luci posebne namjene - Rt Marjana Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2023. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Grad Split   40.696,96 18.000,00 proveden
67 Sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj razini za 2023. godinu (6 projekata) Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2023. godinu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Grad Split     3.681.875,20 odobreni, u provedbi
68
SPOGRASS (Sports grounds as sites of sustainability and sustainability education) Call for Proposals for the creation of up to 30 Action Planning Networks under URBACT IV URBACT IV Berlin Borough of Charlottenburg-Wilmersdorf Plasencia (Španjolska), Asociatia Zona Metropolitana IASI - AZMI (Rumunjska), Municipality of Neapoli - Sykies (Grčka), Adrano (Italija), Narva (Estonia), Regjun Tramuntana (Malta), Zaragoza (Španjolska) i Grad Split 83.000,00 66.400,00 nije odobren
69 Opremanje olimpijskog bazena u sklopu ŠC Bazeni Poljud Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini Ministarstvo turizma i sporta Grad Split Javna ustanova Športski objekti Split 191.090,00 114.654,00 nije odobren
70
MAGNIFICENT (Powering European Cities Future by Accelerating the Transition to Net-Zero Travel through Smart Urban Mobility and Logistic Planning and Policies integrated with 3C based 2ZERO and CCAM Innovations) Research and Innovation actions to support the implementation of the Climate-neutral and Smart Cities Mission Horizon Europe ERTICO, Belgija konzorcij 60 partnera iz 22 države, uključujući Grad Split 568.750,00 568.750,00 prijavljen
71 ZEBRA (Zero-Emission Building Renovation and New-Build Solutions in Action) Efficient, sustainable and inclusive energy use Horizon Europe Fondatsiya Tsentar Za Energiyna Efektivnost - ENEFEKT, Bugarska konzorcij 21 partnera iz 7 država, uključujući Grad Split 338.750,00 338.750,00 nije odobren
72
Energetska obnova Osnovne škole Split 3 Energetska obnova zgrada javnog sektora Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Grad Split   2.309.552,73 1.784.333,36 odobren, u provedbi
73 Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje otpada Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   291.550,00 116.220,00 odobren, u provedbi
74
Urbana šuma Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   437.356,18 349.884,94 odobren, u provedbi
75 Zeleni urbani ekosustav Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   435.533,13 348.426,50 odobren, u provedbi
76
Rekonstrukcija i prenamjena bivše tržnice Mertojak u dječji vrtić Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Grad Split   889.560,00 229.346,00 odobren, u provedbi
77 Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića u Žrnovnici Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Grad Split   1.309.500,00 324.906,00 odobren, u provedbi
78
S pomoćnikom mogu bolje VI Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI Europski socijalni fond plus Grad Split 30 osnovnih škola grada Splita 2.041.258,80 1.050.000,00 odobren, u provedbi
79 Rekonstrukcija kanala Radoševac i Žnjan, s izgradnjom kolektora Žnjan zapad i Žnjan Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   846.425,94 150.000,00 nije odobren
80
Uređenje dječjeg igrališta i zapadne pješačke pristupne rampe na plaži Bačvice Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu Splitsko-dalmatinska županija Grad Split   240.330,47 80.000,00 odobren, u provedbi
81 Zaželi sretniju starost 4 Zaželi – prevencija institucionalizacije Europski socijalni fond plus Grad Split   1.485.000,00 1.485.000,00 odobren
82
Split eXperience: gradske usluge na dlanu Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   275.362,50 110.145,00 prijavljen
83 Semaforizacija raskrižja ulica Put Supavla i Put Lore Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2024. godinu - Sanacija potencijalno opasnih mjesta Ministarstvo unutarnjih poslova Grad Split   124.027,50 62.013,75 nije odobren
84
Urbana šuma 3 Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   437.492,50 349.994,00 odobren
85 Zeleni urbani ekosustav 3 Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Split   437.500,00 350.000,00 odobren
86
Opremanje novog stalnog postava Etnografskog muzeja Split Poziv za obnovu javne kulturne infrastrukture Europski fond za regionalni razvoj Etnografski muzej Split Grad Split 1.822.430,21 1.549.065,67 prijavljen
87 Rekonstrukcija GKMM knjižnice Spinut Poziv za obnovu javne kulturne infrastrukture Europski fond za regionalni razvoj Gradska knjižnica Marka Marulića Split Grad Split 1.031.930,16 877.140,62 prijavljen

Prijavljeno

0

Odobreno

0

Bespovratna sredstva

0

U tijeku evaluacije

0

Sredstva Grada
Splita uložena u RaST

0
(929.508,00 €
bez PDV-a)