• Novosti

Rezultati ankete: građani Split 2030. godine vide kao održiv i gospodarski napredan grad obrazovanja, znanosti i kulture

Na temelju anonimne online ankete koja je izrađena s ciljem prikupljanja mišljenja građana u svrhu „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“, dobiveni su inputi o zadovoljstvu građana životom u gradu Splitu, o viziji grada 2030. godine, kao i o najvećim trenutnim problemima, ali i potencijalima grada Splita. Mišljenja građana, uz stručne podloge izrađivača i ključnih dionika te analizu stanja, pružaju smjernice Sveučilištu u Splitu kao izrađivaču Strategije u oblikovanju strateškog okvira i vizije grada do 2030. godine. 

Anketu je ispunilo 878 osoba. Najviše ispitanika relativno je zadovoljno životom u gradu Splitu – njih 381 ili 43% ocijenilo je život u Splitu s ocjenom 3 na skali od 1 do 5. Ukupno 253 ispitanika je vrlo ili iznimno zadovoljno životom u Splitu (29% njih dalo mu je ocjenu 4 ili 5), a nezadovoljnih ispitanika je 244 (28% osoba dalo je ocjenu 1 ili 2). Ujedno najveći broj građana (gotovo 30%) smatra da je perspektiva Splita relativno dobra (ocjena 3).

Od općih obilježja ispitanika, rješavanju ankete pristupilo je najviše osoba u dobi od 30 do 40 godina (više od trećine svih ispitanika u ovoj su dobnoj skupini), a više od 60% ispitanika ima minimalno završen fakultet ili poslijediplomski studij/doktorat. Anketu su više rješavale osobe u braku od samaca (u braku ili životnom partnerstvu je 60% ispitanika) te više  muškaraca nego žena (56% muškaraca i 44% žena).

Ispitivanje mišljenja građana ukazalo je na značaj donošenja strateškog dokumenta koji će imati jasne ciljeve i mjere u postizanju što kvalitetnijeg života u gradu Splitu u svim područjima koji će se voditi stručnim smjernicama u iskorištavanju najvećih potencijala grada uz ujedno minimiziranje najvećih trenutnih problema.

Problemi grada

Građani koji su pročitali sažetu analizu stanja s razvojnim potrebama i potencijalima grada Splita, imali su priliku u anketi iznijeti svoje stavove vezane uz trenutne najveće probleme, kao i najveće potencijale grada Splita.

Najviše građana je probleme grada Splita prepoznalo u domeni prostora i okoliša (30% odgovora navodi probleme urbanizma i gradnje, komunalne probleme, otpad ili manjak zelenih površina), a problem prometa navodi se u 26% odgovora (prometna povezanost, parkirališta i prometna infrastruktura). Idući najčešći problemi koji se spominju su gospodarstvo (9% odgovora usmjereno je na problematiku isključive i pretjerane usmjerenosti na turizam ili nepostojanje proizvodnje), 7% odgovora za problematiku stanovanja (cijene najma i kupnje, infrastruktura, stanovi za mlade obitelji) te 3% odgovora na problematiku gradske administracije (sporost i učinkovitost uprave).

Potencijali grada

Građani koji su pročitali sažetu analizu stanja kao najveće potencijale grada Splita vide u mogućnostima razvoja održivih oblika turizma (kongresno-znanstveni turizam, rekreacijski, zdravstveni) što spominje 13% odgovora, zatim razvoj obalnih zona i zelenih pojaseva kod 12% odgovora (i to najčešće navodeći Žnjan, potez od Turske kule do Marjana i istočnu obalu). Znanost i obrazovanje kao potencijal navode 11% odgovora, jačanje ICT sektora navodi 10% odgovora, prirodne ljepote i kulturnu baštinu kao potencijal vidi 9% odgovora, dok 6% odgovora kao jedan od najvećih potencijala vidi razvoj rubnih dijelova grada za stanovanje, rad i rekreaciju, pritom ističući istočne kvartove grada, Kopilicu, TTTS ili Karepovac.

Razmatrajući navedene probleme i potencijale, vidljivo je kako su se građani znatno više usuglasili oko ključnih problema grada (dva ključna problema grada navodi 30% i 26% građana), dok su oko potencijala grada ideje građana puno više disperzirane, obzirom na heterogenost ispitanika i različitost preferencija. Izrađivač Strategije u pogledu definiranja mjera i ciljeva stoga će uzeti u obzir potrebu inkorporacije raznih mjera u različita područja koja obuhvaća Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine. 

Vizija grada

Od ukupno 878 ispitanika koji su riješili anketu, analizirane su najčešće ključne riječi koje su građani koristili prilikom definiranja vizije grada 2030. godine. Slijedom navedenog, 144 odgovora (17%) u svojoj viziji spominje zelen, održiv i ekološki osviješten grad, 137 (16%) spominje grad obrazovanja i znanosti, 127 (15%) moderan, digitaliziran, gospodarski i tehnološki napredan grad, 107 (12%) odgovora grad Split vidi kao grad kulture, tolerantan i uključiv, a 71 (8%) ga vidi kao uredan i čist grad.

Cjelokupnu statistiku ankete za građane možete pogledati OVDJE.