• Novosti

Rezultati natječaja za radno mjesto stručnog suradnika/ce za lokalni razvoj i EU fondove

Na radno mjesto stručnog suradnika/ce za lokalni razvoj i EU fondove u Razvojnoj agenciji Split – RaST d.o.o. odabrana je kandidatkinja Diana Sokol koja je ostvarila najveći broj bodova na pisanom testiranju i na razgovoru za posao. Nova zaposlenica RaST-a diplomirala je Ekonomsku politiku i financijska tržišta na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Radom u javnom i privatnom sektoru, stekla je višegodišnje iskustvo u izradi i provedbi EU projekata, izradi operativnih planova te strateških i sektorskih dokumenata za jedinice lokalne samouprave.

Diani želimo dobrodošlicu te puno uspješnih projekata u sklopu našeg tima!