• Novosti

Riješite kratku anonimnu anketu s ciljem određivanja prioritetnih izazova zaštite okoliša u gradu Splitu

Akcijski plan za zeleni Split (Green City Action Plan – GCAP) je plan koji se izrađuje s ciljem poboljšanja kvalitete okoliša, otpornosti na klimatske promjene i dobrobiti stanovništva grada Splita. GCAP to postiže identificiranjem, određivanjem prioriteta i povezivanjem okolišnih izazova grada s održivim ulaganjima u infrastrukturu i mjerama politike.

S ciljem izrade GCAP-a trenutno se putem ankete ispituju stavovi i mišljenja stanovništva grada Splita koji će pomoći pri utvrđivanju najvažnijih izazova i područja djelovanja. Anketa je anonimna i možete joj pristupiti na linku: https://forms.office.com/r/jCvsUDFjb6. Okvirno vrijeme potrebno za ispunjavanje ankete je 5-7 minuta.

Kroz EBRD-ov program Zeleni gradovi od 2016. godine podržano je više od 40 gradova Europe.