• Novosti

Sredstvima Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini osigurano bespovratnih 25 milijuna kuna

Prijavom na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u prosincu 2020. te veljači 2021. godine, Razvojna agencija Split – RaST osigurala je 25.641.737,50 kn bespovratnih sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na kojima je Grad Split nositelj.

Ukupan iznos zatraženih sredstava je 25.983.880,69 kn, a uspješnim projektnim prijavama osigurano je 99% maksimalnog mogućeg iznosa sufinanciranja za iduće gradske projekte: energetske obnove osnovnih škola Mertojak, Pojišan i Skalice te dječjih vrtića Latica i Mandalina, projekt sanacije Karepovca, projekte Biraj Biciklu! i Četiri palme te ITU projekt Palača života, grad mijena.

Sredstva iz Programa za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je Korisnik projekta (u ovom slučaju Grad Split) na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Udio sredstava Programa sufinanciranja učešća Korisnika određuje se u visini do maksimalno 50% od vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.