• Novosti

Studenti arhitekture Sveučilišta u Bathu predstavili svoju viziju razvoja Splita

U showroomu projekta Split United 4. travnja predstavljen je završni rad studenata arhitekture Sveučilišta iz Batha na temu povezivanja Kopilice i Istočne obale. Sam Bunn, Yee Wei Gan, Tom Lowe, Yuchen Mei, Stephen Oldham i Hugh Pearce s mentorom profesorom Alexom Wrightom šest mjeseci radili su na projektu koji razmatra razvojnu strategiju Splita, s posebnim naglaskom na prometna rješenja povezivanja sjevernog i južnog dijela grada.

Predstavljena studija sastavljena je od tri dijela: analize u kojoj su opisani povijesni aspekti razvoja Splita, obrade unesenih podataka te procesa i opcija koje su razmatrali kao moguća rješenja te njihovog prijedloga rješenja, a ilustrira kako bi se Split mogao razviti u grad s više čvorišta te novom održivom prometnom infrastrukturom integriranom u krajobrazni i javni prostor.

Izrada završnog rada započela je prošlogodišnjim dolaskom studenata u Split u listopadu za vrijeme kojeg su razgovarali s lokalnim stanovništvom, profesorima arhitekture i raznim stručnjacima koji promišljaju razvoj grada te su posjetili i Razvojnu agenciju Split – RaST d.o.o. Studenti su pješačili, koristili javni gradski prijevoz i ugostiteljske usluge, igrali picigin te posjetili Sveučilište. Na taj su način stekli uvid u funkcioniranje grada na svim razinama nakon čega su uslijedila dva tjedna pripreme analize istraživanja te sedam tjedana razvoja plana.

U studiji su turizam istaknuli kao važnu granu splitskog gospodarstva koja ima velik utjecaj na život u gradu, posebno po pitanju gužvi oko povijesne jezgre u vrijeme turističke sezone. S obzirom da navedeno centar grada čini manje pristupačnim za lokalno stanovništvo, ponudili su rješenje koje uključuje poboljšanje veza i prometne infrastrukture, što bi moglo rezultirati raspršivanjem turista na šire područje grada te smanjenjem pritiska na taj dio grada. „Prilikom našeg boravka u Splitu osjetili smo kako su i sam grad i njegovo gospodarstvo u procesu tranzicije uvjetovane porastom turizma, padom tradicionalnih proizvodnih sektora te novim prilikama proizašlim iz ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Prilikom izrade našeg rada inspirirali smo se Bostonom i Barcelonom u kojima su bivša industrijska zemljišta, poput ovog u Kopilici, pretvorena u inovacijske četvrti. Kako bi se navedeno ostvarilo naš je prijedlog izgradnja novog prometnog čvorišta na sjeveru grada s izravnom željezničkom vezom do zračne luke. Osim toga, potrebno je smanjiti korištenje osobnih automobila u samom centru grada, za što bi po našem prijedlogu trebalo napraviti „zelenu petlju“ koja daje prednost javnom prijevozu, pješačenju i biciklizmu“, pojasnio je Stephen Oldham, jedan od studenata koji su radili na studiji.

 „Dugoročne strategije važne za razvoj gradova, posebno u pogledu ekonomskih i ekoloških promjena s kojima se suočavaju tzv. brownfield lokacije stoga su idealne jer pružaju mogućnost za razvoj novih naselja u gradskim središtima i to je put kojim treba ići, kako bi se stanovništvo zadržalo, a gospodarstvo unaprijedilo“, zaključio je profesor Wright.

Studentsku prezentaciju možete pogledati na linkovima:

1. dio

2. dio