• Novosti

Uspješno završen projekt „Biraj biciklu!“: 41 novi terminal u 8 gradova i općina uz 47 tisuća registriranih korisnika

Projekt „Biraj biciklu!“ uspješno je priveden kraju s 47 tisuća registriranih korisnika na području osam jedinica lokalne samouprave na kojima se provodio. Tako je u gradu Splitu, ujedno i nositelju projekta, te na području ostalih partnerskih gradova i općina – Trogira, Solina, Kaštela, Dugopolja, Dicma, Klisa i Podstrane, postavljen 41 novi terminal s ukupno 242 bicikla, od čega 116 klasičnih i 126 električnih.

U sklopu projekta također je izgrađena biciklistička staza u Splitu u uvali Trstenik te biciklistička prometnica s pješačkom stazom u Trogiru na području obalnog pojasa Brigi – Lokvice.

Kako bi vožnja biciklima bila što sigurnija te kako bi potražnju pratio i razvoj adekvatne infrastrukture, u sklopu projekta izrađena je Studija potencijala razvoja biciklističkih prometnica. Izrađeni dokument temelji se Planu održive urbane mobilnosti grada Splita do 2030. godine (SUMP), koji definira potencijale razvoja biciklističkog prometa na području Urbane aglomeracije Split.

Koliko je projekt „Biraj biciklu!“ uhvatio maha u Splitu, najbolje su pokazale riječi Ante Gustina, direktora Nextbikea: „Nextbike je prisutan u 350 gradova u svijetu i po broju najmova na dnevnoj bazi grad Split je u top 5 gradova na svijetu“. Imamo i rekordera koji je na istom biciklu prešao 86 kilometara, od Splita do Šibenika, a jedan se bicikl iznajmio čak 36 puta u istom danu“. Da je to uistinu tako, pokazuju i brojke po kojima se u Splitu bilježi preko 34 tisuće najmova mjesečno.

Velik broj najmova bilježe i ostali gradovi; Trogir je od srpnja do prosinca ove godine imao 450 registriranih korisnika i 1800 najmova, Kaštela 750 korisnika i čak 2400 najmova u svega par mjeseci, a projekt „Biraj biciklu!“ zaživio je i u Solinu u kojemu se sustav javnih bicikala nadogradio te sada grad ima ukupno osam terminala uz 760 korisnika i 1500 najmova.

Lokacije s biciklističkim terminalima raspoređene su sukladno provedenoj analizi potreba i mogućnosti za implementacijom sustava, a u sklopu projekta postavljeno je:

– Grad Split: 16 terminala s 50 električnih i 20 klasičnih bicikala;

– Grad Solin: 6 terminala s 12 električnih i 26 klasična bicikla;

– Grad Trogir: 3 terminala s 10 električnih i 10 klasičnih bicikala;

– Grad Kaštela: 6 terminala s 30 električnih i 30 klasičnih bicikala;

– Općina Podstrana: 2 terminala s 6 električnih i 6 klasičnih bicikala;

– Općina Klis: 2 terminala s 4 električna i 8 klasičnih bicikala;

– Općina Dugopolje: 4 terminala s 10 električnih i 10 klasičnih bicikala;

– Općina Dicmo: 2 terminala s 4 električna i 6 klasičnih bicikala.

Ukupna vrijednost projekta „Biraj biciklu!“ je 13.609.435,83 kuna, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda s 10.893.396,68 kuna bespovratnih sredstava koje je osigurala Razvojna agencija Split – RaST.