• Novosti

Vizualni identitet projekta Palača života – grad mijena: „Stari Split. Nova priča.“

EU projekt Palača života – grad mijena jedan je od najznačajnijih projekata ulaganja u obnovu i revitalizaciju kulturne baštine Splita u više od 60 godina, točnije od otvaranja Dioklecijanovih podruma. Projektom je sufinancirana renovacija i opremanje prostora pet objekata čime će se osigurati jedinstveni uvid u neprocjenjivu kulturnu baštinu povijesne jezgre Splita kao i uvođenje novih sadržaja i prezentacija prostora koji su bili godinama zanemareni. Usto je projektom obuhvaćena i izrada Plana upravljanja starom gradskom jezgrom i Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 25,4 milijuna kuna, od čega su 18,2 milijuna kuna bespovratna sredstva Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj koje je osigurala Razvojna agencija Split – RaST. 

U sklopu projekta Palača života – grad mijena obnovljena je Stara gradska vijećnica na splitskoj Pjaci (Narodnom trgu), a slijedi obnova dvorišta i prizemlja Muzeja grada Splita (MGS) koji će ugradnjom lifta postati pristupačan i osobama s invaliditetom. Kroz ovaj projekt bit će rekonstruirana i predstavljena javnosti Jugoistočna kula Dioklecijanove palače sa zgradom u Lukačićevoj 5, dok će se preko terase kule otvoriti pristup srednjovjekovnom ophodu južnog dijela istočnog zida Dioklecijanove palače.

Odgovornost osmišljavanja i izrade vizualnog identiteta projekta, putem javnog natječaja, pripala je splitskom studiju za dizajn Kazinoti & Komenda. Vizualni identitet projekta inspiriran je linijama koje predstavljaju pomalo kaotične pravce kretanja, puteve, prečice unutar Dioklecijanove palače dok slogan ističe posve novu priču unutar stare gradske jezgre. „Znak je nastao kao redukcija palače na četiri kvadrata tj. kule, dok su zidine u potpunosti obrisane kako bi se sugerirala otvorenost i metaforički prikazao život koji se širi izvan palače. Linije kao oblikovni element inspirirane su pomalo kaotičnim pravcima kretanja, putevima, prečicama unutar palače koje je kreirao život unutar zidina. Na koncu, sličnu mrežu isprepletenih pravaca vidimo i pri pogledu prema nebu zbog konopaca za sušenje odjeće (tiramola)“ – pojasnili su Kazinoti & Komenda. U izradi vizualnog identiteta korišten je font Spalat autora prof. Nikole Đureka te je nazivu projekta pridružen slogan Stari Split. Nova priča. „Cilj je bio komunicirati novitete u palači tj. starom dijelu grada, no specifičnost je da su ti ‘noviteti’ zapravo baština stara više stoljeća pa smo povukli paralelu između starog i novog. Granicu između njih brišemo jer će dijelom nepoznata baština koju, zajedno s posjetiteljima mnogi prvi put posjećuju, tek sada oživjeti i zapravo postati – nova.“ 

Zahvaljujući ulaganjima kroz projekt Palača života – grad mijena Splićani će dobiti novu perspektivu, mogućnost uživanja u pogledu na grad s dijela istočnog zida Dioklecijanove palače i s terase Jugoistočne kule u koju će se smjestiti interpretacijski centar i izložbeni prostor. Stara gradska vijećnica već od otvaranja privukla je posjetitelje svih generacija odličnom izložbom „Judita 500“ dok će i Muzej grada Splita u prizemlju i obnovljenom dvorištu Papalićeve palače dobiti novi, osuvremenjeni postav koji će pružiti posjetiteljima sasvim novi doživljaj starih priča.

Projekt Palača života – grad mijena Grad Split provodi u suradnji s partnerima – Turističkom zajednicom Split i Muzejom grada Splita.