• Novosti

Radovima uklanjanja započela prva faza izgradnje Tehnološkog parka na Dračevcu

Na području zone Dračevac početkom prošlog tjedna započela je prva faza projekta izgradnje centralnog objekta Tehnološkog parka Split. Uklanjanjem postojećeg objekta bivše vojarne Dračevac, Grad Split pokrenuo je revitalizaciju zone Dračevac što označava veliki iskorak prema stvaranju infrastrukturnih i institucionalnih preduvjeta za razvoj centra visokih tehnologija.

Radove uklanjanja postojećeg objekta kao i radove izgradnje centralne zgrade Tehnološkog parka izvodi tvrtka Strabag d.o.o., a vrijednost  izgradnje centralne zgrade Tehnološkog parka Split iznosi 124.498.144,27 kn s predviđenim rokom završetka izgradnje do kraja svibnja 2023.

Projekt „Razvoj zone Dračevac – Tehnološki park Split – Dračevac“ podrazumijeva provedbu aktivnosti vezanih uz rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekta bivše vojarne Sv. Križ u svrhu uspostave Tehnološkog parka Split (TPS). Ovaj projekt obuhvaća prvu fazu uspostave TPS-a, a koji je financiran kroz specifični cilj 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU“, dok je druga faza projekta, odnosno projekt pod nazivom „Izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split – Dračevac“ financirana kroz specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“ te obuhvaća daljnje aktivnosti u svrhu finalizacije izgradnje i opremanja centralnog objekta TPS-a. Aktivnosti koje će se obavljati imaju za cilj izgradnju i opremanje centralne zgrade Tehnološkog parka Split – Dračevac, koja će biti stavljena na raspolaganje korisnicima u obliku primjereno opremljenih prostornih kapaciteta i popratnih sadržaja poput prostorija za sastanke, konferencijskih dvorana te mogućnosti konzumacije multimedijalnih sadržaja i sličnih oblika dijeljenja znanja važnih za razvoj poduzeća u visokotehnološkom sektoru. U toj zgradi osigurat će se pružanje usluga krajnjim korisnicima kroz pakete inkubacije i poduzetničkog centra, co-workinga, akceleracije razvoja – kroz paket usluga start-up sustava i pripreme za suvremene modele financiranja razvoja podrške pri razvoju novih proizvoda/usluga i unapređenja poslovanja te unapređenja kompetencija kroz poticanje suradnje poduzetnika sa znanstveno-istraživačkim institucijama za poduzetnike s područja IKT tehnologija, e-mobilnosti, biotehnologije i drugih pratećih tehnologija.

Spomenuti projekti financiraju se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Trajanje projekata je od prosinca 2020./siječnja 2021. do prosinca 2023. godine. Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 164.754.315,70 kuna, od čega bespovratna sredstva EU iznose 105.074.234,69 kuna, a koja je osigurala Razvojna agencija Split – RaST.