• Novosti

Zatraženo gotovo 1,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju važnih gradskih projekata i programa

U posljednjih mjesec dana, Razvojna agencija Split – RaST pripremala je i izradila projektne prijave za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju rive u Stobreču i uređenja Žnjanskog platoa, rekonstrukciju vanjskog bazena Stari mornar te izradu radnih podloga za Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za Grad Split. Navedene tri projektne prijave ukupne su vrijednosti 2,5 milijuna kuna te je za njihovu realizaciju zatraženo gotovo milijun i pol kuna bespovratnih sredstava za Grad Split.

Tako su na županijski Poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu podnesene dvije projektne prijave za Grad Split. Prva prijava podnesena je za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vanjskog bazena Stari Mornar za što je zatraženo 600.000,00 kuna bespovratnih sredstava, odnosno 76,4% od ukupnih sredstava projekta (784.350,00 kuna). Izradom projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vanjskog bazena Stari mornar stvorit će se preduvjeti za rekonstrukciju otvorenog morskog bazena u slatkovodni koji bi se sastojao od dva dijela – vaterpolo bazena dimenzija 33x25m i bazena za obuku neplivača dimenzija 8x25m te se na taj način omogućiti nesmetan trening i obuka djece i mladih, kao i trening djece i mladih s invaliditetom.

Druga prijava podnesena je za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Žnjanskog platoa i izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju rive u Stobreču za što je zatraženo 798.459,04 kuna bespovratnih sredstava, odnosno 50% od ukupnih sredstava projekta (1.596.918,09 kuna). Izradom projektno-tehničke dokumentacije na lokacijama pomorskog dobra Žnjan i Stobreč stvaraju se preduvjeti za cjelovito i trajno uređenje navedenih obuhvata s ciljem poboljšanja kvalitete života i turističke ponude u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uređenje rive u Stobreču i obalnog pojasa na Žnjanu izravno bi doprinijelo povećanju kvalitete života i sigurnosti lokalnog stanovništva, povećanju atraktivnosti područja za posjetitelje, kao i razvoju turističke i gospodarske ponude grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

RaST je također podnio projektnu prijavu na „Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade radnih podloga za Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja i Izvješća o provedbi Programa“ koji je raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u svrhu izrade Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, kojeg je Grad Split, sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, dužan donijeti od 2022. godine za razdoblje od 4 godine. Procijenjena vrijednost aktivnosti za koju je traženo sufinanciranje iznosi 200.000,00 kuna (s PDV-om), a planirano ostvarenje bespovratnih sredstava od strane Fonda je (Pozivom maksimalno predviđenih) 40%, odnosno 80.000,00 kuna.